Κατηγορία: Παραχωρήσεων Χρήσης

Αρχεία: 42 Παραχωρήσεων Χρήσης

Παραχωρήσεων Χρήσης

Επανάληψη διαγωνισμού για την δεκαετή υποπαραχώρηση της χρήσης του συνόλου του κτιρίου επί της οδού Ακτή Μιαούλη & 2ας Μεραρχίας στον Πειραιά
Ο διαγωνισμός για την δεκαετή υποπαραχώρηση της χρήσης του συνόλου του κτιρίου επί της οδού Ακτή Μιαούλη & 2ας Μεραρχίας στον Πειραιά ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται άμεσα για δεύτερη φορά. Η νέα καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 5η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και μέχρι τις 16:00 ώρα Ελλάδας (GMT +2). Ο σκοπός, οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού παραμένουν οι ίδιοι. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη υποβάλει προσφορές: •  υποχρεούνται να παραλάβουν τις σφραγισμένες προσφορές τους (με αποδεικτικό παραλαβής από το Νομικό εκπρόσωπο που τις κατέθεσε αρχικά) και εφόσον επιθυμούν, να τις υποβάλουν εκ νέου (επικαιροποιημένες ή μη) μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. •    μπορούν να υποβάλουν τα αρχικώς υποβληθέντα δικαιολογητικά και εγγυητική συμμετοχής. Το σχετικό τεύχος του διαγωνισμού παραμένει δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.olp.gr/el/contests-declarations/itemlist/category/87-promithion Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.  
Δημιουργήθηκε 30-05-2018 Downloads 15
Διαγωνισμός για την πενταετή υποπαραχώρηση με δικαίωμα του υποπαραχωρησιούχου παράτασης δύο ετών, της χρήσης του κτιρίου επί της ακτής Ηετίωνος, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε πενταετή υποπαραχώρηση με δικαίωμα του υποπαραχωρησιούχου παράτασης δύο ετών, της χρήσης του κτιρίου επί της ακτής Ηετίωνος, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 44
Διαγωνισμός για την πενταετή υποπαραχώρηση με δικαίωμα του υποπαραχωρησιούχου παράτασης δύο ετών, της χρήσης του κτιρίου στη περιοχή Αγ. Διονυσίου, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε πενταετή υποπαραχώρηση με δικαίωμα του υποπαραχωρησιούχου παράτασης δύο ετών, της χρήσης του κτιρίου στη περιοχή Αγ. Διονυσίου, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 32
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Υποπαραχώρησης χρήσης από κοινού των δύο κυλικείων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ Α.Ε.
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν στον διαγωνισμό για την Υποπαραχώρησης χρήσης από κοινού των δύο κυλικείων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ Α.Ε. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 24
Διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της χρήσης κτιρίου επί της Ακτής Περικλέους, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε υποπαραχώρηση της χρήσης κτιρίου επί της Ακτής Περικλέους, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 8 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 15-05-2018 Downloads 41
Διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της χρήσης Κτιρίου επί της Ακτή Τζελέπη – Πλατείας Καραϊσκάκη.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε υποπαραχώρηση της χρήσης Κτιρίου επί της Ακτή Τζελέπη – Πλατεία Καραϊσκάκη σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 4 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 10-05-2018 Downloads 37
Διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της χρήσης από κοινού της χρήσης δύο κυλικείων που βρίσκονται στον χώρο του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΠ ΑΕ.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε υποπαραχώρηση της χρήσης από κοινού της χρήσης δύο κυλικείων που βρίσκονται στον χώρο του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΠ ΑΕ στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 31/5/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 07-05-2018 Downloads 35
Διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της χρήσης γραφείου 233 τ.μ. στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Τμήματος Σταθμού Αυτοκινήτων ΟΛΠ ΑΕ στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε υποπαραχώρηση της χρήσης γραφείου 233 τ.μ. με τουαλέτες στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Τμήματος Σταθμού Αυτοκινήτων ΟΛΠ ΑΕ στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 30/5/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 07-05-2018 Downloads 19
Διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της χρήσης γραφείου 130 τ.μ. με τουαλέτες στον Α’ όροφο του κτιρίου Διοίκησης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων ΟΛΠ ΑΕ.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε υποπαραχώρηση της χρήσης γραφείου 130 τ.μ. με τουαλέτες στον Α’ όροφο του κτιρίου Διοίκησης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων ΟΛΠ ΑΕ. στην περιοχή του Ικονίου σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 29/5/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 07-05-2018 Downloads 15
Διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της χρήσης γραφείου 24 τ.μ. στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων ΟΛΠ ΑΕ
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε υποπαραχώρηση της χρήσης γραφείου 24 τ.μ. στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων ΟΛΠ ΑΕ στην περιοχή του Ικονίου σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 29/5/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 07-05-2018 Downloads 13

Σελίδα 2 από 5