Κατηγορία: Παραχωρήσεων Χρήσης

Αρχεία: 50 Παραχωρήσεων Χρήσης

Παραχωρήσεων Χρήσης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την τριετή υποπαραχώρηση υπαίθριου χώρου επιφανείας 35 τ.μ.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε τριετή υποπαραχώρηση της χρήσης υπαίθριου χώρου επιφανείας 35 τ.μ., στην περιοχή ακτής Μιαούλη απέναντι από τον ναό Αγίου Νικολάου, εντός της χερσαίας λιμενικής περιοχής της ΟΛΠ ΑΕ, για εγκατάσταση μη μόνιμης κατασκευής (οικίσκου, isobox κλπ) και λειτουργία καταστήματος πολλαπλών επιλογών για την κάλυψη καθημερινών αναγκών των επισκεπτών και διερχομένων του λιμένα σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 212). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 29-01-2019 Downloads 17
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Υποπαραχώρηση Υπαίθριων Χώρων εντός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ Α.Ε. για τη Λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε πενταετή υποπαραχώρηση χώρων, εντός της χερσαίας λιμενικής περιοχής για τη λειτουργία Υπαίθριων Σταθμών Αυτοκινήτων σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 212). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 29-01-2019 Downloads 35
Γενική Διόρθωση Άρθρου επί των Διακηρύξεων Υποπαραχώρησης χρήσης κτιρίων ή/και χώρων κτιρίων
Συνημμένα θα βρείτε τη Γενική Διόρθωση του Άρθρου με τίτλο «Εγγυητικές» που αφορά στους διαγωνισμούς Υποπαραχώρησης χρήσης κτιρίων ή/και χώρων κτιρίων της ΟΛΠ ΑΕ. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διορθώσεων.
Δημιουργήθηκε 12-06-2018 Downloads 16
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Υποπαραχώρησης χρήσης χώρων κτιρίου στην περιοχή Αγίου Διονυσίου (Μέρος ΙΙ)
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις (Μέρος ΙΙ) που αφορούν στον διαγωνισμό για την Υποπαραχώρησης χρήσης χώρων κτιρίου στην περιοχή Αγίου Διονυσίου. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 12-06-2018 Downloads 23
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Υποπαραχώρησης χρήσης χώρων κτιρίου στην περιοχή Αγίου Διονυσίου.
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν στον διαγωνισμό για την Υποπαραχώρησης χρήσης χώρων κτιρίου στην περιοχή Αγίου Διονυσίου. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 11-06-2018 Downloads 19
Επανάληψη διαγωνισμού για την δεκαετή υποπαραχώρηση της χρήσης του συνόλου του κτιρίου επί της Ακτής Τζελέπη – Πλατείας Καραϊσκάκη στον Πειραιά
Σας γνωρίζουμε ότι διαγωνισμός για την δεκαετή υποπαραχώρηση της χρήσης του συνόλου του κτιρίου επί της Ακτής Τζελέπη – Πλατείας Καραϊσκάκη στον Πειραιά. ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται άμεσα για δεύτερη φορά. Η νέα καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 13η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και μέχρι τις 16:00 ώρα Ελλάδας (GMT +2). Ο σκοπός, οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού παραμένουν οι ίδιοι. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη υποβάλει προσφορές: • υποχρεούνται να παραλάβουν τις σφραγισμένες προσφορές τους (με αποδεικτικό παραλαβής από το Νομικό εκπρόσωπο που τις κατέθεσε αρχικά) και εφόσον επιθυμούν, να τις υποβάλουν εκ νέου (επικαιροποιημένες ή μη) μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. •   μπορούν να υποβάλουν τα αρχικώς υποβληθέντα δικαιολογητικά και εγγυητική συμμετοχής. Το σχετικό τεύχος του διαγωνισμού παραμένει δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.olp.gr/el/contests-declarations/itemlist/category/87-promithion. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 07-06-2018 Downloads 21
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Υποπαραχώρησης χρήσης κτιρίου επί της Ακτής Περικλέους του ΟΛΠ Α.Ε. (Μέρος ΙΙ)
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν στον διαγωνισμό για την Υποπαραχώρησης χρήσης κτιρίου επί της Ακτής Περικλέους του ΟΛΠ Α.Ε. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 05-06-2018 Downloads 31
Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό υποπαραχώρησης της χρήσης Κτιρίου επί της Ακτής Τζελέπη – Πλατείας Καραϊσκάκη.
  Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν στον διαγωνισμό για την Υποπαραχώρηση χρήσης κτιρίου επί της Ακτής Τζελέπη – Πλατείας Καραϊσκάκη.   Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.  
Δημιουργήθηκε 01-06-2018 Downloads 23
Επανάληψη διαγωνισμού για την δεκαετή υποπαραχώρηση της χρήσης του συνόλου του κτιρίου επί της οδού Ακτή Μιαούλη & 2ας Μεραρχίας στον Πειραιά
Ο διαγωνισμός για την δεκαετή υποπαραχώρηση της χρήσης του συνόλου του κτιρίου επί της οδού Ακτή Μιαούλη & 2ας Μεραρχίας στον Πειραιά ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται άμεσα για δεύτερη φορά. Η νέα καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 5η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και μέχρι τις 16:00 ώρα Ελλάδας (GMT +2). Ο σκοπός, οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού παραμένουν οι ίδιοι. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη υποβάλει προσφορές: •  υποχρεούνται να παραλάβουν τις σφραγισμένες προσφορές τους (με αποδεικτικό παραλαβής από το Νομικό εκπρόσωπο που τις κατέθεσε αρχικά) και εφόσον επιθυμούν, να τις υποβάλουν εκ νέου (επικαιροποιημένες ή μη) μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. •    μπορούν να υποβάλουν τα αρχικώς υποβληθέντα δικαιολογητικά και εγγυητική συμμετοχής. Το σχετικό τεύχος του διαγωνισμού παραμένει δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.olp.gr/el/contests-declarations/itemlist/category/87-promithion Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.  
Δημιουργήθηκε 30-05-2018 Downloads 16
Διαγωνισμός για την πενταετή υποπαραχώρηση με δικαίωμα του υποπαραχωρησιούχου παράτασης δύο ετών, της χρήσης του κτιρίου επί της ακτής Ηετίωνος, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε πενταετή υποπαραχώρηση με δικαίωμα του υποπαραχωρησιούχου παράτασης δύο ετών, της χρήσης του κτιρίου επί της ακτής Ηετίωνος, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 45

Σελίδα 2 από 5