Κατηγορία: Παραχωρήσεων Χρήσης

Αρχεία: 50 Παραχωρήσεων Χρήσης

Παραχωρήσεων Χρήσης

Διαγωνισμός για την πενταετή υποπαραχώρηση με δικαίωμα του υποπαραχωρησιούχου παράτασης δύο ετών, της χρήσης του κτιρίου στη περιοχή Αγ. Διονυσίου, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε πενταετή υποπαραχώρηση με δικαίωμα του υποπαραχωρησιούχου παράτασης δύο ετών, της χρήσης του κτιρίου στη περιοχή Αγ. Διονυσίου, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 32
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Υποπαραχώρησης χρήσης από κοινού των δύο κυλικείων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ Α.Ε.
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν στον διαγωνισμό για την Υποπαραχώρησης χρήσης από κοινού των δύο κυλικείων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ Α.Ε. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 24
Διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της χρήσης κτιρίου επί της Ακτής Περικλέους, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε υποπαραχώρηση της χρήσης κτιρίου επί της Ακτής Περικλέους, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 8 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 15-05-2018 Downloads 41
Διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της χρήσης Κτιρίου επί της Ακτή Τζελέπη – Πλατείας Καραϊσκάκη.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε υποπαραχώρηση της χρήσης Κτιρίου επί της Ακτή Τζελέπη – Πλατεία Καραϊσκάκη σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 4 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 10-05-2018 Downloads 39
Διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της χρήσης από κοινού της χρήσης δύο κυλικείων που βρίσκονται στον χώρο του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΠ ΑΕ.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε υποπαραχώρηση της χρήσης από κοινού της χρήσης δύο κυλικείων που βρίσκονται στον χώρο του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΠ ΑΕ στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 31/5/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 07-05-2018 Downloads 35
Διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της χρήσης γραφείου 233 τ.μ. στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Τμήματος Σταθμού Αυτοκινήτων ΟΛΠ ΑΕ στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε υποπαραχώρηση της χρήσης γραφείου 233 τ.μ. με τουαλέτες στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Τμήματος Σταθμού Αυτοκινήτων ΟΛΠ ΑΕ στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 30/5/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 07-05-2018 Downloads 19
Διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της χρήσης γραφείου 130 τ.μ. με τουαλέτες στον Α’ όροφο του κτιρίου Διοίκησης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων ΟΛΠ ΑΕ.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε υποπαραχώρηση της χρήσης γραφείου 130 τ.μ. με τουαλέτες στον Α’ όροφο του κτιρίου Διοίκησης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων ΟΛΠ ΑΕ. στην περιοχή του Ικονίου σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 29/5/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 07-05-2018 Downloads 15
Διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της χρήσης γραφείου 24 τ.μ. στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων ΟΛΠ ΑΕ
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε υποπαραχώρηση της χρήσης γραφείου 24 τ.μ. στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων ΟΛΠ ΑΕ στην περιοχή του Ικονίου σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 29/5/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 07-05-2018 Downloads 13
Διαγωνισμός για τη δεκαετή υποπαραχώρηση της χρήσης του συνόλου του κτιρίου επί της οδού Ακτή Μιαούλη & 2ας Μεραρχίας
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε δεκαετή υποπαραχώρηση της χρήσης του συνόλου του κτιρίου επί της οδού Ακτή Μιαούλη & 2ας Μεραρχίας σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 23η Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 30-04-2018 Downloads 32
Πρόσκληση για την Υποβολή προτάσεων αναπτυξιακής αξιοποίησης κτιρίου ΟΛΠ εντός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε υποπαραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης κτιρίου που βρίσκεται στην περιοχή ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ’ στην οδό Ανδρούτσου 1 & Κανάρη. Πρόκειται για κτίριο που κατασκευάστηκε το 1989, δύο ανεξάρτητων ορόφων επιφανείας 2.115 τ.μ. έκαστος, με χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Για αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης (χωρίς οικονομικά στοιχεία) αναπτυξιακής αξιοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συνημμένου μέχρι την και την 18η Απριλίου 2018 και ώρα 16.00. Να ληφθεί υπόψη ότι η παρούσα δεν αποτελεί διαγωνιστική διαδικασία.
Δημιουργήθηκε 27-03-2018 Downloads 36

Σελίδα 3 από 5