Κατηγορία: Παραχωρήσεων Χρήσης

Αρχεία: 42 Παραχωρήσεων Χρήσης

Παραχωρήσεων Χρήσης

Διαγωνισμός για τη δεκαετή υποπαραχώρηση της χρήσης του συνόλου του κτιρίου επί της οδού Ακτή Μιαούλη & 2ας Μεραρχίας
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε δεκαετή υποπαραχώρηση της χρήσης του συνόλου του κτιρίου επί της οδού Ακτή Μιαούλη & 2ας Μεραρχίας σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 23η Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 30-04-2018 Downloads 31
Πρόσκληση για την Υποβολή προτάσεων αναπτυξιακής αξιοποίησης κτιρίου ΟΛΠ εντός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε υποπαραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης κτιρίου που βρίσκεται στην περιοχή ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ’ στην οδό Ανδρούτσου 1 & Κανάρη. Πρόκειται για κτίριο που κατασκευάστηκε το 1989, δύο ανεξάρτητων ορόφων επιφανείας 2.115 τ.μ. έκαστος, με χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Για αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης (χωρίς οικονομικά στοιχεία) αναπτυξιακής αξιοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συνημμένου μέχρι την και την 18η Απριλίου 2018 και ώρα 16.00. Να ληφθεί υπόψη ότι η παρούσα δεν αποτελεί διαγωνιστική διαδικασία.
Δημιουργήθηκε 27-03-2018 Downloads 36
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/15 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΠ ΑΕ.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με δημοσίευση διακήρυξης,με σφραγισμένες προσφορές, χωρίς να ακολουθεί περαιτέρω πλειοδοσία με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα, για την διετή παραχώρηση,με δικαίωμα παράτασης δύο ετών, της χρήσης χώρων για την τοποθέτηση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης τροφίμων, ροφημάτων και ποτών, σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας του προσωπικού και σε αίθουσες αναμονής και εξυπηρέτησης επιβατών εντός της χερσαίας λιμενικής περιοχής του ΟΛΠ Α.Ε. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαϊου 2015, στις 10:30 π.μ., στην αίθουσα Δημοπρασιών του ΟΛΠ Α.Ε., αριθ. 231 / 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 19-05-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε., Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ. 18538, Πειραιάς.
Δημιουργήθηκε 28-04-2015 Downloads 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18_14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΗΕΤΙΩΝΟΣ
             Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές χωρίς να ακολουθεί περαιτέρω πλειοδοσία, με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα, για την πενταετή παραχώρηση, με δικαίωμα παράτασης ενός έτους,  της χρήσης:  Α. Καταστήματος – επιχείρησης μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος (αναψυκτήριο περίπτερο – κυλικείο), επιφάνειας 233 τ.μ. χώρου που βρίσκεται εντός του Επιβατικού Σταθμού Αγίου Διονυσίου και 71 τ.μ. υπαίθριου χώρου έμπροσθεν του σταθμού. Τιμή εκκίνησης: δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100€) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Β. Καταστήματος – επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (σνακ μπαρ – κυλικείο), επιφάνειας 250 τ.μ. στεγασμένου χώρου που βρίσκεται εντός του Επιβατικού Σταθμού Ηετίωνος και 200 τ.μ. υπαίθριου χώρου έμπροσθεν του σταθμού. Τιμή εκκίνησης: χίλια εξακόσια ευρώ (1.600€) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Απριλίου 2014, στις 10:30 π.μ., στην αίθουσα Δημοπρασιών του ΟΛΠ Α.Ε., αριθ. 231 / 1ος όροφος,  Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 7-04-2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ. στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε.,  Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ. 18538, Πειραιάς.
Δημιουργήθηκε 11-03-2014 Downloads 38
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 62/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Ανακοινώνουμε ότι ο ΟΛΠ Α.Ε. διενεργεί Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές χωρίς να ακολουθεί περαιτέρω πλειοδοσία, με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα, για την τριετή παραχώρηση της χρήσης επιχείρησης μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος (κυλικείου), επιφανείας 43 τ.μ., που βρίσκεται εντός του Μεγάρου ΟΛΠ Α.Ε., επί της Ακτής Μιαούλη 10 στον Πειραιά.
Δημιουργήθηκε 10-12-2013 Downloads 65
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄ΦΑΣΗ)
Με την υπ’ αρίθμ. 34/29.03.2013 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. εγκρίθηκε η χορήγηση τρίμηνης παράτασης της ημερομηνίας του διαγωνισμού της Διακήρυξης Προεπιλογής Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Συμμετοχή σε Διαγωνισμό για την Μελέτη, Κατασκευή, Ανάπτυξη, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Θεματικού Πάρκου Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά.
Δημιουργήθηκε 08-07-2013 Downloads 32
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 26/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ ΟΛΠ Α.Ε.
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς διενεργεί ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές χωρίς να ακολουθεί περαιτέρω πλειοδοσία, με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα, για την πενταετή παραχώρηση της χρήσης καταστήματος, επιφανείας 55,90 τ.μ., που βρίσκεται εντός του Επιβατικού Σταθμού Μιαούλη του ΟΛΠ ΑΕ
Δημιουργήθηκε 08-07-2013 Downloads 34
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄ΦΑΣΗ)
Με την υπ’ αρίθμ. 162/29-10-2012 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. εγκρίθηκε η κήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού ως άγονου και επαναπροκηρύχτηκε το τεύχος Διακήρυξης Προεπιλογής Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Συμμετοχή σε Διαγωνισμό για την Μελέτη, Κατασκευή, Ανάπτυξη, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Θεματικού Πάρκου Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά (Τεύχος Διακήρυξης Α’ Φάσης). Τόπος εκτέλεσης του Έργου: Εντός της Λιμενικής Ζώνης του Ο.Λ.Π. Α.Ε. στη θέση της Μικρής και Μεγάλης Αποθήκης. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Παραχώρηση Χρήσης Χώρου της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Πειραιώς μετά των υφισταμένων κτιρίων για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση ενός Θεματικού Πάρκου με τον τίτλο «Πολιτιστική Ακτή Πειραιά», με διάρκεια 30 (τριάντα) έτη και με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 5 (πέντε) έτη.
Δημιουργήθηκε 12-11-2012 Downloads 70
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 07/2010
Με το υπ΄αρίθμ. 35107/24-10-2012 έγγραφο Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου Ο.ΛΠ. Α.Ε. δόθηκε παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις, με αριθμό Διακήρυξης 07/2010.
Δημιουργήθηκε 01-11-2012 Downloads 70

Σελίδα 3 από 5