Κατηγορία: Παραχωρήσεων Χρήσης

Αρχεία: 42 Παραχωρήσεων Χρήσης

Παραχωρήσεων Χρήσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 07/2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 07/2010 Με την απόφαση 59/14-03-2011του Δ.Σ. του Ο.ΛΠ. Α.Ε. δόθηκε παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις, με αριθμό διακήρυξης 07/2010.
Δημιουργήθηκε 18-03-2011 Downloads 514
Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την παραχώρηση της χρήσης & εκμετάλλευσης ελικοδρομίου του ΟΛΠ Α.Ε. στο Μόλο Θεμιστοκλέους στο Κεντρικό Λιμένα Πειραιά (θέση “Παλατάκι”) και εντός χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. για δέκα έτη,
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα παραχώρησης, εφόσον αυτό υπερκαλύπτει την τιμή εκκίνησης του επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την παραχώρηση  της χρήσης & εκμετάλλευσης ελικοδρομίου του ΟΛΠ Α.Ε. στο Μόλο Θεμιστοκλέους στο Κεντρικό Λιμένα Πειραιά (θέση “Παλατάκι”)  και εντός χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. για δέκα έτη, με αριθμό διακήρυξης 8/2010.
Δημιουργήθηκε 15-03-2011 Downloads 306

Σελίδα 5 από 5