Κατηγορία: Παραχωρήσεων Χρήσης

Αρχεία: 50 Παραχωρήσεων Χρήσης

Παραχωρήσεων Χρήσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄ΦΑΣΗ)
Με την υπ΄αρίθμ. 72/14.05.21012 Απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. εγκρίθηκε το Τεύχος Διακήρυξης Προεπιλογής Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Συμμετοχή σε Διαγωνισμό για τη Μελέτη, Κατασκευή, Ανάπτυξη, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Θεματικού Πάρκου Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά (Τεύχος Διακήρυξης Α΄Φάσης).
Δημιουργήθηκε 29-05-2012 Downloads 162
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 07/2010
 Με την υπ΄αρίθμ. 55/26.03.2012 Απόφαση Δ.Σ. Ο.ΛΠ. Α.Ε. δόθηκε παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις, με αριθμό Διακήρυξης 07/2010.
Δημιουργήθηκε 11-04-2012 Downloads 129
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.07/2010
Με την 9/30-01-2012 Απόφαση του Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. εγκρίθηκε η τροποποίηση των όρων της διακήρυξης 07/2010 για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις.
Δημιουργήθηκε 06-02-2012 Downloads 148
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Διαγωνισμό για την Μελέτη, Κατασκευή, Ανάπτυξη, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Θεματικού Πάρκου Πολιτιστικής Ακτής (περιοχή πολυώροφων αποθηκών Ηετιώνιας Ακτής)
Με την υπ’ αρίθμ. 176/29.08.2011 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. εγκρίθηκε το τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Διαγωνισμό για την Μελέτη, Κατασκευή, Ανάπτυξη, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Θεματικού Πάρκου Πολιτιστικής Ακτής (περιοχή πολυώροφων αποθηκών Ηετιώνιας Ακτής).
Δημιουργήθηκε 11-10-2011 Downloads 275
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 07/2010
Με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 29264/12.09.2011 έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ο.ΛΠ. Α.Ε. δόθηκε παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις, με αριθμό Διακήρυξης 07/2010.
Δημιουργήθηκε 21-09-2011 Downloads 228
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 07/2010
Με την απόφαση 143/27-06-2011 του Δ.Σ. του Ο.ΛΠ. Α.Ε. εγκρίθηκε η τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης με αριθμό 07/2010 για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις και δόθηκε παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 06-07-2011 Downloads 270
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8 / 2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΚΤΗΣ ΞΑΒΕΡΙΟΥ
Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο  πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές χωρίς να ακολουθεί περαιτέρω πλειοδοσία με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα, για την τριετή παραχώρηση της χρήσης  του  κυλικείου μετά στεγασμένου καθιστικού  που βρίσκεται στο κτίριο του  Σταθμού επιβατών της Ακτής Ξαβερίου  με δικαίωμα παράτασης ενός έτους .
Δημιουργήθηκε 05-07-2011 Downloads 372
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 09/2010
Με την Απόφαση 70/21-03-2011 του Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. εγκρίθηκε η τροποποίηση στα τεύχη δημοπράτησης και η εκ νέου η διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΩΛΟΥ ΚΡΑΚΑΡΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ 2.700.000,00€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 19-04-2011 Downloads 330
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 07/2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 07/2010 Με την απόφαση 59/14-03-2011του Δ.Σ. του Ο.ΛΠ. Α.Ε. δόθηκε παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις, με αριθμό διακήρυξης 07/2010.
Δημιουργήθηκε 18-03-2011 Downloads 514
Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την παραχώρηση της χρήσης & εκμετάλλευσης ελικοδρομίου του ΟΛΠ Α.Ε. στο Μόλο Θεμιστοκλέους στο Κεντρικό Λιμένα Πειραιά (θέση “Παλατάκι”) και εντός χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. για δέκα έτη,
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα παραχώρησης, εφόσον αυτό υπερκαλύπτει την τιμή εκκίνησης του επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την παραχώρηση  της χρήσης & εκμετάλλευσης ελικοδρομίου του ΟΛΠ Α.Ε. στο Μόλο Θεμιστοκλέους στο Κεντρικό Λιμένα Πειραιά (θέση “Παλατάκι”)  και εντός χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. για δέκα έτη, με αριθμό διακήρυξης 8/2010.
Δημιουργήθηκε 15-03-2011 Downloads 306

Σελίδα 5 από 5