Κατηγορία: Αζητήτων

Αρχεία: 30 Αζητήτων

Αζητήτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015, ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Διακήρυξη της υπ' αριθμ. Νο 02/2015 δημοπρασίας εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 18/02/2015  
Δημιουργήθηκε 03-02-2015 Downloads 105
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015, ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Διακήρυξη της υπ' αριθμ. Νο 01/2015 δημοπρασίας εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 28/01/2015
Δημιουργήθηκε 15-01-2015 Downloads 25
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014, ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Διακήρυξη της υπ' αριθμ. Νο 02/2014 δημοπρασίας εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 26/11/2014
Δημιουργήθηκε 13-11-2014 Downloads 28
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ B΄
Ανακοίνωση διενέργειας αναπλειστηριασμού B΄, που θα γίνει στις 02/04/2014
Δημιουργήθηκε 26-03-2014 Downloads 41
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Α΄
Ανακοίνωση διενέργειας αναπλειστηριασμού Α΄, που θα γίνει στις 26/03/2014
Δημιουργήθηκε 13-03-2014 Downloads 34
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01-2014, ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Διακήρυξη της υπ' αριθμ. Νο 01/2014 δημοπρασίας εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 05/02/2014
Δημιουργήθηκε 16-01-2014 Downloads 48
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06-2013, ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Διακήρυξη της υπ' αριθμ. Νο 06/2013 δημοπρασίας εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 04/12/2013
Δημιουργήθηκε 19-11-2013 Downloads 26
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05-2013,ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Διακήρυξη της υπ' αριθμ. Νο 05/2013 δημοπρασίας εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 13/11/2013
Δημιουργήθηκε 24-10-2013 Downloads 39
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04-2013,ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Διακήρυξη της υπ' αριθμ. Νο 04/2013 δημοπρασίας εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 10/07/2013
Δημιουργήθηκε 08-07-2013 Downloads 29
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03-2013,ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Διακήρυξη της υπ' αριθμ. Νο 03/2013 δημοπρασίας εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 05/06/2013
Δημιουργήθηκε 08-07-2013 Downloads 23

Σελίδα 1 από 3