Κατηγορία: Αζητήτων

Αρχεία: 30 Αζητήτων

Αζητήτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01-2012,ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Διακήρυξη της υπ' αριθμ. Νο 01/2012 δημοπρασίας εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 25-01-2012
Δημιουργήθηκε 11-01-2012 Downloads 629
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2011,ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Διακήρυξη της υπ' αριθμ. Νο 10/2011 δημοπρασίας εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 21-12-2011
Δημιουργήθηκε 09-12-2011 Downloads 579
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9-2011,ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ,ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙς ΠΛΕΙΣ
Διακήρυξη της υπ' αριθμ. Νο 9/2011 δημοπρασίας εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 23-11-2011 Λόγω στάσης εργασίας η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 23-11-2011 και ώρα 10.30 μέχρι 11.30
Δημιουργήθηκε 10-11-2011 Downloads 502
\'Oροι διακήρυξης της υπ΄ αριθμ No 8/2011 δημοπρασίας εκποίησης αζήτητων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 12-10-2011
'Oροι διακήρυξης της υπ΄ αριθμ No 8/2011 δημοπρασίας εκποίησης αζήτητων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 12-10-2011 Λόγο στάσης εργασίας η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 12-10-2011 ώρα 12:00
Δημιουργήθηκε 26-09-2011 Downloads 640
Δημοπρασία Νο 6/2011
Δημοπρασίας εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμο στις 06/07/2011
Δημιουργήθηκε 24-06-2011 Downloads 804
Δημοπρασία Νο 5/2011
Δημοπρασία εκποίησης αζήτητων εμπορευμάτων που θα γίνει στις 22/06/2011 (με αλλαγή ημερομηνίας  22/6/2011 λόγω ανακοίνωσης απεργιακής κινητοποίησης  την 15/6/2011 από ΓΕΣΕΕ -ΑΔΕΔΥ)
Δημιουργήθηκε 01-06-2011 Downloads 657
Δημοπρασία Νο 4/2011
Δημοπρασία εκποίησης αζήτητων εμπορευμάτων που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό την Τετάρτη, 25 Μαϊου 2011
Δημιουργήθηκε 17-05-2011 Downloads 533
Δημοπρασία Νο 3/2011
Δημοπρασία Νο 3/2011 που θα γίνει στις 06/04/2011 (ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ) και ώρα 09:00 στο ισόγειο των ΚεντρικώνΓραφείων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.(Ακτή Μιαούλη 10 - Β' Ισόγειο αίθουσα 170 Β) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε.Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες ενωπίον της αρμόδιας Επιτροπής Εκποίησης και από ώρα 09:00 μέχρι10:00.
Δημιουργήθηκε 28-03-2011 Downloads 851
Δημοπρασία Νο 2/2011
Δημοπρασία Νο 2/2011 που θα γίνει στις 23/03/2011 (ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ) και ώρα 09:00 στο ισόγειο των ΚεντρικώνΓραφείων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.(Ακτή Μιαούλη 10 - Β' Ισόγειο αίθουσα 170 Β) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 10-03-2011 Downloads 922

Σελίδα 3 από 3