Παλαιότεροι Διαγωνισμοί

27-01-2011

Γενικοί όροι πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού λειτουργικού συστήματος Microsoft για 250 σταθμούς εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του Πληροφοριακού συστήματος της ΟΛΠ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

25-01-2011

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια  λογισμικού λειτουργικού συστήματος Microsoft  για  250 σταθμούς εργασίας  για την κάλυψη των αναγκών του Πληροφοριακού συστήματος της ΟΛΠ ΑΕ.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

 

24-01-2011

Παροχή διευκρινήσεων για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, στις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κρουαζιερόπλοιων του ΟΛΠ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat


21-01-2011

Διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού, για την ασφαλιστική περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΠ ΑΕ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΠΥΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat21-01-2011

Διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού, για την ασφαλιστική κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης και εργοδοτικής ευθύνης του ΟΛΠ ΑΕ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
21-01-2011

Διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου του ΟΛΠ ΑΕ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΕΡΓΟΥ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
20-01-2011

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τον διαγωνισμό ανάθεσης των υπηρεσιών ασφάλισης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των υπαλλήλων της Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

20-01-2011

Πρόχειρος διαγωνισμός για τις εργασίες καθαρισμού των αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού στις αίθουσες αναμονής επιβατών Εξωτερικού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Εξυπ/σης Επιβατών & Εκμ/σης Χώρων/Τμήμα Κρουαζιέρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
17-01-2011

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 15 αδειών χρήσης λογισμικού διαχείρισης Νομικών Υποθέσεων, έως 25/1/2011.


17-01-2011

Παροχή διευκρινήσεων για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, στις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κρουαζιερόπλοιων του ΟΛΠ Α.Ε.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
14-01-2011

Δημοπρασία Νο 1 που θα γίνει στις 26/01/2011 (ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ) και ώρα 09:00 στο ισόγειο των ΚεντρικώνΓραφείων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.(Ακτή Μιαούλη 10 - Β' Ισόγειο αίθουσα 170 Β) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat14-01-2011

Παροχή διευκρινήσεων για τον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας 15 αδειών χρήσης λογισμικού διαχείρισης νομικών υποθέσεων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 13-01-2011

Παροχή διευκρινήσεων για την διακήρυξη 23/10 που αφορά τον διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών ασφάλισης νοσοκομειακής & εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των Υπαλλήλων της ΟΛΠ ΑΕ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat05-01-2011

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 15 αδειών χρήσης λογισμικού διαχείρισης Νομικών Υποθέσεων, κατά μία (1) εβδομάδα, ήτοι έως 14/1/2011.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

 


Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ:231/20-12-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΛΠ » προϋπολογισμού μελέτης δύο εκατομμυρίων διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (2.214.000,00€) (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat


Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης, για την προμήθεια 300.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του ΟΛΠ Α.Ε., προϋπολογισμού 180.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης Νο 25/2010.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης, για την προμήθεια 180.000 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του ΟΛΠ Α.Ε., προϋπολογισμού 219.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης Νο 26/2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 


Πρόχειρος διαγωνισμός για τη προμήθεια είκοσι (20) ασπρόμαυρων εκτυπωτών HP P2035N(CE 462A) για την κάλυψη του Τμήματος Συστημάτων & Βάσεων Δεδομένων της Δ/νσης Πληροφορικής και Δικτύων του ΟΛΠ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΔιενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, στις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κρουαζιερόπλοιων του ΟΛΠ Α.Ε.».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΔιενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια 15 αδειών χρήσης λογισμικού διαχείρισης Νομικών Υποθέσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΔιευκρινίση για τον διαγωνισμό προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, 2.250 χαρτοκιβωτίων μεγέθους Α4 (210 x 297 mm) και 200 χαρτοκιβωτίων μεγέθους Α3 (420 x 297mm), για την ετήσια κάλυψη των αναγκών του έτους 2011.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

 

 

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, 2.250 χαρτοκιβωτίων μεγέθους Α4 (210 x 297 mm) και 200 χαρτοκιβωτίων μεγέθους Α3 (420 x 297mm), για την ετήσια κάλυψη των αναγκών τους έτους 2011 των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. Α.Ε., με πρόχειρο διαγωνισμό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

Προμήθεια γραφικής ύλης 2011, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων & Υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. Α.Ε., με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

Προμήθεια διαφόρων σιδήρων διαφόρων διατομών για τις ανάγκες του Σιδηρουργείου, του Τμ. Επισκευών – Κατασκευών, Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε., με πρόχειρο διαγωνισμό.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΑνακοινώνουμε ότι με την αριθ.219/29-11-2010 απόφαση ΔΣ/ΟΛΠ ΑΕ ενέκρινε την διενέργεια δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των 1200 περίπου υπαλλήλων της ΟΛΠ ΑΕ με αριθ.διακήρυξης 23/2010.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 


Παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων (αρ. διακ. 07/10).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe AcrobatΔιευκρινίσεις για τους διαγωνισμούς ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων (αρ. διακ. 12/10) και της γενικής αστικής ευθύνης και εργοδοτικής ευθύνης (αρ. διακ. 11/10).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat


Πρόχειρος διαγωνισμός για την εκποίηση -πώληση ως σκράπ αδιακινήτων υλικών που ευρίσκονται στον χώρο του ΣΕΜΠΟ και στην Γενική Αποθήκη Υλικού του ΟΛΠ ΑΕ.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300.000 ΚΟΥΤΙΩΝ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12μηνη ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2011.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

Δημοπρασία Νο 7/2010 που θα γίνει στις 01/12/2010 (ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ) και ώρα 09:00 στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.(Ακτή Μιαούλη 10 - Β' Ισόγειο αίθουσα 170 Β) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια χρωμάτων για την Μεγάλη Πλωτή Δεξαμενή «Πειραιάς Ι», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πλοίων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης Νο 13/2010 για την προμήθεια τεσσάρων ανυψωτικών μηχανημάτων ΟΣΜΕ ντήζελ –ηλεκτρικών .

Διευκρίνιση
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια λογισμικού Antivirus-Antispam, για την κάλυψη των αναγκών ασφαλείας του Πληροφοριακού Συστήματος (P-MIS) του ΟΛΠ Α.Ε..

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ANTIVIRUS-ANTISPAM

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΠρόχειρος διαγωνισμός για τις εργασίες καθαρισμού, υδροβολής και χρωματισμού των εξωτερικών επιφανειών (εκτός των υφάλων) στη Μεγάλη Πλωτή Δεξαμενή «Πειραιάς Ι», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πλοίων.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 
Διενέργεια διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Δ/Ξ «ΣΑΙΝΤ ΡΑΦΑΗΛ Ι».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΙΝΤ ΡΑΦΑΗΛ Ι

προκήρυξη ΣΑΙΝΤ ΡΑΦΑΗΛ Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΠρόχειρος διαγωνισμός για τις εργασίες αντικατάστασης ελασμάτων πλευρών, στην Μεγάλη Πλωτή Δεξαμενή «Πειραιάς Ι», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πλοίων.

 

Ανακοινώνουμε ότι με την 278/10-11-2010 απόφασή του, ο Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, τις εργασίες αντικατάστασης ελασμάτων πλευρών, στην Μεγάλη Πλωτή Δεξαμενή «Πειραιάς Ι», προϋπολογισμού 126.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με την ενσωματωμένη στον προϋπολογισμό τεχνική περιγραφή, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΔιενέργεια διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ – Ο/Γ ΜΑΡΙΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΙΝΑ
προκήρυξη ΜΑΡΙΝΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Ανακοινώνουμε ότι με την αριθμ. 207/8-11-2010 απόφαση Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε. εγκρίθηκε η διενέργεια διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, «Ε/Γ-Ο/Γ ΡΟΜΙΛΝΤΑ», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε, (Κεντρικό Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά), με αριθμό διακήρυξης 15/2010.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΟΜΙΛΝΤΑ

προκήρυξη ΡΟΜΙΛΝΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΡΟΜΙΛΝΤΑ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΑνακοινώνουμε ότι με την αριθμ. 210/8-11-2010 απόφαση Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε. εγκρίθηκε η διενέργεια διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, «Ε/Γ-Ο/Γ ΡΟΔΑΝΘΗ», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε, (Κεντρικό Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά), με αριθμό διακήρυξης 16/2010.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΟΔΑΝΘΗ

προκήρυξη ΡΟΔΑΝΘΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΡΟΔΑΝΘΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΑνακοινώνουμε ότι με την αριθ.211/8-11-2010 απόφαση ΔΣ/ΟΛΠ ΑΕ εγκρίθηκε η . διενέργεια διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, «Ε/Γ-Ο/Γ ΝΤΑΛΙΑΝΑ», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε, (Κεντρικό Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά), με αριθμό διακήρυξης 18/2010.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΤΑΛΙΑΝΑ

προκήρυξη ΝΤΑΛΙΑΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΝΤΑΛΙΑΝΑ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat


Ανακοινώνουμε ότι με την αριθ.206/8-11-2010 απόφαση ΔΣ/ΟΛΠ ΑΕ εγκρίθηκε η διενέργεια διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, «Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε, (Κεντρικό Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά), με αριθμό διακήρυξης 17/2010.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ

προκήρυξη ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΑνακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., διενεργεί πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεων, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των υπηρεσιών του ΟΛΠ Α.Ε. προϋπολογισμού 118.918,90 πλέον ΦΠΑ 23% σύμφωνα με τους όρους της Αναλυτικής Προκήρυξης – Προϋπολογισμού.


Περιληπτική Προκήρυξη Αναλωσίμων Υλικών Εκτυπώσεων Χρήσης 2011
Αναλυτική Προκήρυξη Αναλωσίμων Υλικών Εκτυπώσεων Χρήσης 2011
Προϋπολογισμός Αναλωσίμων Υλικών Εκτυπώσεων Χρήσης 2011
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΔιενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
προκήρυξη ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 Διενέργεια διεθνή ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την απομάκρυνση του ΜΙΛΕΝΑ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΙΛΕΝΑ
προκήρυξη ΜΙΛΕΝΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ MILENA
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 6/2010


Δημοπρασία Νο 6/2010 που θα γίνει στις 17/11/2010 (ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ) και ώρα 09:00 στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.(Ακτή Μιαούλη 10 - Β' Ισόγειο αίθουσα 170 Β) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

Διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, για την ασφαλιστική περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΠ ΑΕ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, με την 200/13-10-2010 απόφασή του ενέκρινε :
Α) Την διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΠ ΑΕ.

 

 

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΠΥΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
προκηρυξη ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe AcrobatΔιενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, για την ασφαλιστική κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης και εργοδοτικής ευθύνης του ΟΛΠ ΑΕ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, με την 200/13-10-2010 απόφασή του ενέκρινε :
Α) Την διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την ασφαλιστική κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης και εργοδοτικής ευθύνης του ΟΛΠ ΑΕ.

 

 

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
προκηρυξη ασφάλισης αστικης
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe AcrobatΔιενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου του ΟΛΠ ΑΕ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, με την 200/13-10-2010 απόφασή του ενέκρινε :
Α) Την διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου του ΟΛΠ ΑΕ.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
προκηρυξη ασφάλισης στολου οχηματων
AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe AcrobatΠρομήθεια ενός κανούργιου container mover

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΠρομήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου Reach Stacker

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΠρομήθεια τεσσάρων (4) μεταχειρισμένων ΟΣΜΕ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΠρομήθεια τεσσάρων ( 4) καινούργιων ΟΣΜΕ ντήζελ-ηλεκτρικών με δυνατότητα επαύξησης (option) για άλλα τέσσερα (4) του ιδίου τύπου .

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση 400 δωροεπιταγών στα παιδιά των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΟΛΠ Α.Ε. (ηλικίας από 13 μέχρι 15 ετών).

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, με την 407/13-10-2010 απόφασή του ενέκρινε :
Α) Την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση 400 δωροεπιταγών στα παιδιά των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΟΛΠ Α.Ε. (ηλικίας από 13 μέχρι 15 ετών).

Β) Την διάθεση πίστωσης ποσού 32.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.23% για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης κενών δοχείων μελανιών & toners εκτυπωτών, μηχανημάτων fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων του ΟΛΠ Α.Ε..»

 

Ανακοινώνουμε ότι με την αριθμ. 538/8-10-2010 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για τις «εργασίες υλοποίησης προγράμματος διαχείρισης κενών δοχείων μελανιών & toners εκτυπωτών, μηχανημάτων fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει ο ΟΛΠ Α.Ε.», με ελάχιστη τιμή μονάδας 0,50€/τεμάχιο πλέονΦ.Π.Α. 23%.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση 1.100 δωροεπιταγών στα παιδιά των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΟΛΠ Α.Ε. (ηλικίας από 0 μέχρι 12 ετών).

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, με την 406/13-10-2010 απόφασή του ενέκρινε :

Α) Την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση 1.100 δωροεπιταγών στα παιδιά των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΟΛΠ Α.Ε. (ηλικίας από 0 μέχρι 12 ετών).

 Β) Την διάθεση πίστωσης ποσού 88.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.23% για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Προμήθεια χαλκοσωλήνα και χάλκινων εξαρτημάτων, για τις ανάγκες του Συνεργείου Υδραυλικών του Τμ. Συντήρησης & Επισκευής Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε., με πρόχειρο διαγωνισμό.

 

Ανακοινώνουμε ότι με την 529/5-10-2010 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια χαλκοσωλήνα και χάλκινων εξαρτημάτων, για τις ανάγκες του Συνεργείου Υδραυλικών του Τμ. Συντήρησης & Επισκευής Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε., προϋπολογισμού 2.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

ΘΕΜΑ:
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την παραχώρηση της χρήσης & εκμετάλλευσης του Ελικοδρομίου του ΟΛΠ ΑΕ στο Μόλο Θεμιστοκλέους του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, με αριθμό διακήρυξης 08/2010.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 8 / 2010
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 9 / 2010

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΩΛΟΥ ΚΡΑΚΑΡΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 9 / 2010
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe AcrobatΘΕΜΑ: Προμήθεια καλωδίου χαμηλής τάσης .

Ανακοινώνουμε ότι με την 239 /23-09-2010 απόφασή του, ο Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε., ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 1.300 μέτρων καλωδίου χαμηλής τάσης ΝΥΥ 3Χ240+120 mm2 , προϋπολογισμού 91.000 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, μέχρι και την Δευτέρα 11-10-2010 στη Γραμματεία της Δ/νσης Προμηθειών, οδός Ακτή Μιαούλη 10, 1ος όροφος, Γραφείο 212.
Στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ευκρινώς: «Προσφορά για την προμήθεια καλωδίου χαμηλής τάσης ».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

ΘΕΜΑ: Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη διενέργεια του πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης ακουστικού περιβάλλοντος ΟΛΠ Α.Ε.»

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 5/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 5/2010 ,ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ .Δημοπρασία Νο 5/2010 που θα γίνει στις 29/09/2010 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 09:00 στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 – Β’ Ισόγειο αίθουσα 170 Β) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκποίησης και από ώρα 09:00 μέχρι 10:00. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 10:00, ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών.

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

<ΘΕΜΑ:
Ανακοινώνουμε οτι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις, με αριθμό διακήρυξης 07/2010

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΘΕΜΑ:
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη διενέργεια του πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «προμήθεια φυτικού υλικού και τις εργασίες εγκατάστασής του στο Κεντρικό Λιμάνι του Πειραιά.»

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
   
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 
Προμήθεια ξυλείας ΑΖΟΒΕ για τις ανάγκες των Μονίμων Δεξαμενών, της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πλοίων του ΟΛΠ Α.Ε., με πρόχειρο διαγωνισμό.

 

Ανακοινώνουμε ότι με την 429/06-08-2010 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ
Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ξυλείας ΑΖΟΒΕ για τις ανάγκες των Μονίμων Δεξαμενών, της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πλοίων του ΟΛΠ Α.Ε., προϋπολογισμού 11.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και την τεχνική περιγραφή αυτού, μέχρι και την Τετάρτη 25-08-2010 στη Γραμματεία της Δ/νσης Προμηθειών, οδός Ακτή Μιαούλη 10, 1ος όροφος, Γραφείο 212.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat


ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφορών για την προμήθεια υλικών και εργασιών αντικατάστασης διαβρωμένων τμημάτων σωληνώσεων δικτύου του Αντλιοστασίου των Μονίμων Δεξαμενών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ.

Ανακοινώνουμε ότι με την 146 / 30-07-2010 απόφασή του, ο Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τον χρόνο παράδοσης, για την προμήθεια υλικών και εργασιών αντικατάστασης διαβρωμένων τμημάτων σωληνώσεων δικτύου του Αντλιοστασίου των Μονίμων Δεξαμενών, προϋπολογισμού 77.370,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Απαιτήσεις του έργου και τις Υποχρεώσεις του Αναδόχου.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ_2010
   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
   
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 


Προμήθεια ψυκτικών υλικών για την συντήρηση κι επισκευή ψυκτικών μονάδων εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ ΑΕ., με πρόχειρο διαγωνισμό.

 

Ανακοινώνουμε ότι με την 347/28-06-2010 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ψυκτικών υλικών για την συντήρηση κι επισκευή ψυκτικών μονάδων εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ ΑΕ., προϋπολογισμού 6.720,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 
Διενέργεια πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την αναγκαστική μεθόρμιση των πλοίων «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΣΟΥ», «ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ», «ΜΙΛΕΝΑ» και «ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ» από την περιοχή της Α. Βασιλειάδη στην περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσώνας.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΠ ΑΕ, με την 311/12-7-2010 απόφασή του ενέκρινε :
Α) Την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό της αναγκαστικής μεθόρμισης των πλοίων «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΣΟΥ», «ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ», «ΜΙΛΕΝΑ» και «ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ» από την περιοχή της Α. Βασιλειάδη στην περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσώνας και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/7/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30πμ.


<

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαγωνισμός για την αναγκαστική μεθόρμιση των πλοίων “ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΣΟΥ” , “ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ”, “ΜΙΛΕΝΑ” και “ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ” από την περιοχή της Ακτής Βασιλειάδη στην περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσώνας.

 

Ανακοινώνουμε ότι με την 68/28-06-2010 απόφασή του, το Συμβούλιο Διεύθυνσης του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, λόγω του επείγοντος, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την αναγκαστική μεθόρμιση των πλοίων “ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΣΟΥ” , “ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ”, “ΜΙΛΕΝΑ” και “ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ” από την περιοχή της Ακτής Βασιλειάδη στην περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσώνας.
Περίληψη Μεθόρμισης
Προκήρυξη Μεθόρμισης
Προϋπολογισμός Μεθόρμισης
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6 / 2010Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.: 127/ 21.6.2010 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Σποραδικές οικοδομικές εργασίες σε διάφορες περιοχές του Ο.Λ.Π.» προϋπολογισμού μελέτης δύο εκατομμυρίων διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ 1.800.000,00 (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6 / 2010
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe AcrobatΔιενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τη μίσθωση χωρίς εξαγορά δύο (2) αυτ/των HYUNDAI i10 1.1 GL A/B για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης ΠΡΟΓΡ.& ΣΥΝΤ.ΦΟΡΤ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ και τριών (3) αυτ/των OPEL ZAFIRA 1.8 ESSENTIA για την κάλυψη των αναγκών του CAR TERMINAL.

 

Ο Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου, με την αριθ. 150/24.6.2010 απόφασή του ενέκρινε :


Α) Την Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τη μίσθωση χωρίς εξαγορά δύο (2) αυτ/των HYUNDAI i10 1.1 GL A/B για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης ΠΡΟΓΡ.& ΣΥΝΤ.ΦΟΡΤ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ και τριών (3) αυτ/των OPEL ZAFIRA 1.8 ESSENTIA για την κάλυψη των αναγκών του CAR TERMINAL.


Β) Την διάθεση πίστωσης ποσού 63.180,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Υποβολή προσφορών για την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας συστήματος διαχείρισης φωνής για το νέο κτίριο γραφείων του Σ.ΕΜΠΟ στον Προβλήτα Ι του ΟΛΠ Α.Ε..

 

Ανακοινώνουμε ότι με την 145 /23-06-2010 απόφασή του, ο Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε., ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης φωνής προϋπολογισμού 127.670 ,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21%, σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική περιγραφή, για το νέο κτίριο γραφείων του Σ.ΕΜΠΟ στον Προβλήτα Ι του ΟΛΠ Α.Ε...
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά αναλυτικά για κάθε είδος σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, μέχρι και την Τρίτη 07-07-2010 στη Γραμματεία της Δ/νσης Προμηθειών, οδός Ακτή Μιαούλη 10, 1ος όροφος, Γραφείο 212.
Στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ευκρινώς: «Προσφορά για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης φωνής για το νέο κτίριο γραφείων του Σ.ΕΜΠΟ. »ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων και διαφόρων ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του Συνεργείου Υδραυλικών του Τμ. Συντήρησης & Επισκευής Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ Α.Ε.


Ανακοινώνουμε ότι με την 309/16-06-2010 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων και διαφόρων ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του Συνεργείου Υδραυλικών του Τμ. Συντήρησης & Επισκευής Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ Α.Ε. προϋπολογισμού 8.350,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21%.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΠρομήθεια φίλτρων για τη συντήρηση των πέντε (5) πούλμαν IRISBUS και των τεσσάρων (4) IVECO, του συνεργείου Α8, του Τμ. Κίνησης & Συντήρησης Μηχανημάτων & Οχημάτων της Δ/νσης Τεχν. Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ ΑΕ, με πρόχειρο διαγωνισμό.


Ανακοινώνουμε ότι με την 296/10-06-2010 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φίλτρων για τη συντήρηση των πέντε (5) πούλμαν IRISBUS και των τεσσάρων (4) IVECO, του συνεργείου Α8, του Τμ. Κίνησης & Συντήρησης Μηχανημάτων & Οχημάτων της Δ/νσης Τεχν. Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ ΑΕ, προϋπολογισμού 5.727,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21%.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 4/2010


Δημοπρασία Νο 4/2010 που θα γίνει στις 30/06/2010 (ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ) και ώρα 09:00 στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.(Ακτή Μιαούλη 10 - Β' Ισόγειο αίθουσα 170 Β) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες ενωπίον της αρμόδιας Επιτροπής Εκποίησης και από ώρα 09:00 μέχρι 10:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΠρομήθεια συσσωρευτών 12 Volt για τα οχήματα του ΟΛΠ ΑΕ και τα Η/Ζ που χρησιμοποιούνται στους υποσταθμούς του ΟΛΠ Α.Ε., με πρόχειρο διαγωνισμό.

Ανακοινώνουμε ότι με την 280/26-05-2010 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια συσσωρευτών 12 Voltγια τα οχήματα του ΟΛΠ ΑΕ και τα Η/Ζ που χρησιμοποιούνται στους υποσταθμούς του ΟΛΠ Α.Ε., προϋπολογισμού 6.568,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και την τεχνική περιγραφή αυτού, μέχρι και την Παρασκευή 18-06-2010 στη Γραμματεία της Δ/νσης Προμηθειών, οδός Ακτή Μιαούλη 10, 1ος όροφος, Γραφείο 212.
Στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ευκρινώς: «Προσφορά για την προμήθεια συσσωρευτών 12 Volt για τα οχήματα του ΟΛΠ ΑΕ και τα Η/Ζ που χρησιμοποιούνται στους υποσταθμούς του ΟΛΠ Α.Ε.» Υπόψιν κας Μαυρογιάννη».

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

Υποβολή προσφορών για την προμήθεια καλωδίου μέσης τάσης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Έργων του ΟΛΠ ΑΕ.

Ανακοινώνουμε ότι με την 133 / 09-06-2010 απόφασή του, ο Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τον χρόνο παράδοσης, για την προμήθεια καλωδίου μέσης τάσης, προϋπολογισμού 89.100,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21%, σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική περιγραφή.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

Υποβολή προσφορών για την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό ηλεκτρολογικού υλικού για το κτίριο Διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε. (αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων με χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης).

Ανακοινώνουμε ότι με την 281/26-05-2010 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισμού 5.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21%, σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική περιγραφή, για το κτίριο Διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε..

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Υποβολή προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, με πρόχειρο διαγωνισμ
ό.


Ανακοινώνουμε ότι με την 264/14-05-2010 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, προϋπολογισμού 6.750,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21%.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Υποβολή προσφορών για την προμήθεια οργάνων μέτρησης φυσικών παραγόντων, με πρόχειρο διαγωνισμό.


Ανακοινώνουμε ότι με την 240/11-05-2010 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια οργάνων μέτρησης φυσικών παραγόντων, προϋπολογισμού 8.830,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21%.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση δύο (2) λεωφορείων αστικού τύπου για πενήντα τέσσερεις (54) μήνες για την κάλυψη αναγκών του επιβατικού κοινού της Ακτοπλοϊας και Κρουαζιέρας στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, με την αριθ. 170/7.05.10 απόφασή του ενέκρινε :

Α) Την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
μίσθωση δύο (2) λεωφορείων αστικού τύπου για πενήντα τέσσερεις (54) μήνες για την κάλυψη αναγκών του επιβατικού κοινού της Ακτοπλοϊας και Κρουαζιέρας στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά
Β) Την διάθεση πίστωσης ποσού 291.600,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.


πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προυπολογισμός
Ανακοίνωση
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe AcrobatΠαράταση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος εμφακέλλωσης.

Ενημερώνουμε ότι, σχετικά με την παραπάνω προμήθεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος εμφακέλλωσης διαμορφώνονται...ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 3/2010


Δημοπρασία Νο 3/2010 που θα γίνει στις 12/05/2010 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 09:00 στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 – Β’ Ισόγειο αίθουσα 170 Β) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe AcrobatΥποβολή προσφορών για την προμήθεια χυτοσιδήρων σφηνών δύο ειδών (12 σφήνες και 3 τάκοι), με πρόχειρο διαγωνισμό.

Ανακοινώνουμε ότι με την 208/20-04-2010 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια χυτοσιδήρων σφηνών δύο ειδών (12 σφήνες και 3 τάκοι), προϋπολογισμού 19.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21%.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat29-4-2010

Ανακοινώνεται ότι ο διαγωνισμός της 5-5-2010 για την επιλογή διαφημιστικής εταιρείας, μέλους της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας, η οποία θα παρέχει υπηρεσίες με σκοπό τη διαφημιστική προβολή και προώθηση του έργου, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών του ΟΛΠ Α.Ε., λόγω εξαγγελθείσας απεργίας ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ, μετατίθεται για τις 6-5-2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Προμηθειών ( Ακτή Μιαούλη 10-185 38 Πειραιάς, γραφείο 212, 1ος όροφος).
Υποβολή προσφορών για την προμήθεια συστήματος εμφακέλλωσης.

Ανακοινώνουμε ότι με την 207/20-04-2010 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια συστήματος εμφακέλλωσης, προϋπολογισμού 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21%.


ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat


Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για το σχεδιασμό και τη ψηφιακή εκτύπωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους 2009 της ΟΛΠ Α.Ε.Ο Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου, με την αριθ. 96/28.04.2010 απόφασή του ενέκρινε :

Α) Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για το σχεδιασμό και τη ψηφιακή εκτύπωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους 2009 της ΟΛΠ Α.Ε., στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Β) Την διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.21% για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

Γ) Την υποβολή προσφορών εντός επτά (7) ημερών από την γνωστοποίηση της παρούσας, στη Δ/νση Προμηθειών - γραφείο 208, 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ , μέχρι τις 6-5-2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μπρουπολογισμός
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe AcrobatΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5 / 2010Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 76/19-04-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου εξυπηρέτησης κρουαζιεροπλοίων περιοχής Αγ.Νικολάου Κεντρικού Λιμένα Πειραιά.» προϋπολογισμού μελέτης 7.500.000,00 € (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5 / 2010
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 1 / 2010

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 23/8-2-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΠ Α.Ε» με προϋπολογισμό 1.190.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 1 / 2010
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 


Υποβολή προσφορών για την προμήθεια ειδικών διακοπτών (switches cisco) οπτικών interfaces για τις ανάγκες της Δ/νσης Πληροφορικής και Δικτύων (για τη διασύνδεση των χρηστών του κτιρίου του ΝΕΟΥ ΣΕΜΠΟ με το υπόλοιπο δίκτυο ΟΛΠ ΑΕ) με πρόχειρο διαγωνισμό.
Ανακοινώνουμε ότι με την 91/23-04-2010 απόφασή του, ο Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδικών διακοπτών (switches cisco) οπτικών interfaces, προϋπολογισμού 39.540,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21%, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή, για τις ανάγκες της Δ/νσης Πληροφορικής & Δικτύων του ΟΛΠ ΑΕ.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εταιρείας μέλους της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας, με σκοπό την διαφημιστική προβολή και προώθηση του έργου, των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της ΟΛΠ Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 10-5-2010 έως 31-12-2010 με δυνατότητα χρονικής επέκτασης.


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, με την αριθ.157/26.4.2010 απόφασή του ενέκρινε :

 

Α) Την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή διαφημιστικής εταιρείας μέλους της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας, με σκοπό την διαφημιστική προβολή και προώθηση του έργου, των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της ΟΛΠ Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 10-5-2010 έως 31-12-2010 με δυνατότητα χρονικής επέκτασης.

 

Β) Την διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.21% για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.


πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
πρόσκληση υποβολής προσφορών
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe AcrobatΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ Α.Ε.)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe AcrobatΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Υποβολή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) ειδικών ερμαρίων στέγασης εξωτερικού χώρου για τον Προβλήτα Ι, για τις ανάγκες της Δ/νσης Πληροφορικής & Δικτύων του ΟΛΠ ΑΕ με πρόχειρο διαγωνισμό.

Ανακοινώνουμε ότι με την 143/19-04-2010 απόφασή του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια δέκα (10) ειδικών ερμαρίων στέγασης εξωτερικού χώρου, προϋπολογισμού 70.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21%, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή, για τις ανάγκες της Δ/σης Πληροφορικής & Δικτύων του ΟΛΠ ΑΕ.


ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την επιλογή εταιρείας μέλους του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφαλιστικής κάλυψης της ΟΛΠ ΑΕ.Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, με την 137/16-4-2010 απόφασή του ενέκρινε :
Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εταιρείας μέλους του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφαλιστικής κάλυψης της ΟΛΠ ΑΕ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe AcrobatΔιενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, κατασκευή και ανάρτηση τεσσάρων (4) έγχρωμων διχτύων με ψηφιακή εκτύπωση για την κάλυψη των προσόψεων των κτιρίων του ΟΛΠ στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά.Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, με την 126/13-4-2010 απόφασή του ενέκρινε :

Α) Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια,
κατασκευή και ανάρτηση τεσσάρων (4) έγχρωμων διχτύων με ψηφιακή εκτύπωση για την κάλυψη των
προσόψεων των κτιρίων του ΟΛΠ στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά,
Β) Την διάθεση πίστωσης ποσού 130.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.21% για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.


ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.

Ανακοινώνουμε ότι με την αριθμ. 195/12-4-10 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε., ενέκρινε την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον ετήσιο έλεγχο και αναγόμωση, όταν αυτή απαιτείται, του συνόλου των πυροσβεστήρων (1.273 τεμάχια) της ΟΛΠ ΑΕ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 21%.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ

Υποβολή προσφορών για την προμήθεια με πρόχειρο
διαγωνισμό ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το νέο κτίριο γραφείων του Σ.ΕΜΠΟ στον
Προβλήτα Ι του ΟΛΠ Α.Ε.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe AcrobatΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή τεχνικών προτάσεων για εγκατάσταση υπερυψωμένου συστήματος κυκλοφορίας στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιώς.Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. αποφάσισε να δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους παρόχους τεχνολογίας και κατασκευαστές υπερυψωμένων συστημάτων κυκλοφορίας για μεταφορά προσώπων (κοινή ονομασία: monorail).


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ενδεικτική Χάραξη
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ

Υποβολή προσφορών για την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό επίπλων για το νέο κτίριο γραφείων του Σ.ΕΜΠΟ στον Προβλήτα Ι του ΟΛΠ Α.Ε..

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ( ΜΕΡΟΣ 2)

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτήσεων(2ο Μέρος) εταιριών που ετέθησαν αναφορικά με την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λογισμικού Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) και Συστήματος Επιχειρηματικής ευφυϊας (BI) σε διεπαφή με συστήματα του Νέου ΟΠΣ και Συστήματα Τρίτων - Μετάπτωση των δεδομένων παραγωγικής βάσης (χρήσεων 2003-2010) του υπάρχοντος Πληροφοριακού συστήματος».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2ο ΜΕΡΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe AcrobatΕκποίηση- Πώληση και Απομάκρυνση πέντε (5) ηλεκτροκίνητων γερανώνΟ Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές στον πρόχειρο ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση, πώληση και απομάκρυνση πέντε (5) ηλεκτροκίνητων γερανών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 4 / 2010Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 44 / 01-03-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 7.140.000€.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 4 / 2010
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτήσεων εταιριών που ετέθησαν αναφορικά με την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λογισμικού Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) και Συστήματος Επιχειρηματικής ευφυϊας (BI) σε διεπαφή με συστήματα του Νέου ΟΠΣ και Συστήματα Τρίτων - Μετάπτωση των δεδομένων παραγωγικής βάσης (χρήσεων 2003-2010) του υπάρχοντος Πληροφοριακού συστήματος».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 1 / 2010ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 1 / 2010

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 23/8-2-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΠ Α.Ε» με προϋπολογισμό 1.190.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 1 / 2010
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 2/2010


Δημοπρασία Νο 2/2010 που θα γίνει στις 17/03/2010 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 – Β’ Ισόγειο αίθουσα 170 Β) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 2 / 2010

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 22/8-2-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΛΠ» προϋπολογισμού μελέτης ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (1.190.000,00€) (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 2 / 2010
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3 / 2010

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 24 / 8-2-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΛΠ»προϋπολογισμού μελέτης δύο εκατομμυρίων εκατό σαράντα δύο ευρώ 2.142.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3 / 2010
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) προκειμένου να αναθέσει το έργο:
«Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λογισμικού Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) και Συστήματος Επιχειρηματικής ευφυϊας (BI) σε διεπαφή με συστήματα του Νέου ΟΠΣ και Συστήματα Τρίτων - Μετάπτωση των δεδομένων παραγωγικής βάσης (χρήσεων 2003-2010) του υπάρχοντος Πληροφοριακού συστήματος» προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρίες να υποβάλλουν τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανάληψη υλοποίησης του ως άνω έργου. Οι προσφορές θα υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία λήγει στις 16 Μαρτίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
RFP_Infrastructure_ERP-BI
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΝΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές στον πρόχειρο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση, πώληση και απομάκρυνση πέντε (5) ηλεκτροκίνητων γερανών...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat


ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) προκειμένου να αναθέσει την επί φυσικού ομοιώματος (PHYSICAL MODEL) μελέτη-έρευνα της επέκτασης του Επιβατικού Λιμένα Πειραιώς προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα Υδροδυναμικά Εργαστήρια Λιμενικών Έργων...

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί δημόσιο επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης των 1300 περίπου υπαλλήλων της ΟΛΠ Α.Ε με αριθμό διακήρυξης Νο 5/09

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΠ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων και της γενικής και εργοδοτικής αστικής ευθύνης της ΟΛΠ ΑΕ

Διακήρυξη ασφάλισης 2010
προκηρυξη ασφάλισης 2010
Προϋπολογισμός ασφάλισης 2010
1ος ΠΙΝΑΚΑΣ
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
2ος ΠΙΝΑΚΑΣ
3ος ΠΙΝΑΚΑΣ
4ος ΠΙΝΑΚΑΣ
5ος ΠΙΝΑΚΑΣ
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
6ος ΠΙΝΑΚΑΣ
7ος ΠΙΝΑΚΑΣ
8ος ΠΙΝΑΚΑΣ
9ος ΠΙΝΑΚΑΣ
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
10ος ΠΙΝΑΚΑΣ
11ος ΠΙΝΑΚΑΣ
12ος ΠΙΝΑΚΑΣ
13ος ΠΙΝΑΚΑΣ
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι με την 15/19-1-2010 απόφασή του, ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
 
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 1/2010


Δημοπρασία Νο 1/2010 που θα γίνει στις 20/01/2010 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 – Β’ Ισόγειο αίθουσα 170 Β) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ9/2009


Δημοπρασία Νο 9/2009 που θα γίνει στις 16/12/2009 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 – Β’ Ισόγειο αίθουσα 170 Β) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

Διακήρυξη 06/2009 Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Παραχώρησης χρήσης Κυλικείου Στον Επιβατικό Σταθμό Ακτής Βασιλειάδη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300.000 ΚΟΥΤΙΩΝ ΓΑΛΑΤΟΣΟ Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους την
16 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 στα γραφεία της Δ/νσης Προμηθειών
του ΟΛΠ - Ακτή Μιαούλη 10 – Πειραιάς – (Γρ.231 -1ος όροφος) να υποβάλουν προσφορές για την
προμήθεια 300.000 κουτιών γάλατος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΔημοπρασία Νο 8/2009 που θα γίνει στις 18/11/2009 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες...

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

Εκποίηση, πώληση και απομάκρυνση των γερανογεφυρών Νο 2 και Νο 3Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι όροι υποβολής των προσφορών για την εκποίηση των γερανογεφυρών Νο 2 και Νο 3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

 

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία μητρώου προμηθευτών του Ευρωπαϊκού προγράμματος MED

EU_Projects_invitation

register_specifications

 

EU_Projects_application_form_register

programme

 *NEO* ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ 1300 ΠΕΡΙΠΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΟΛΠ ΑΕ.

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ Ν.3

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

Ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων και της γενικής και εργοδοτικής αστικής ευθύνης της ΟΛΠ ΑΕ

Διακήρυξη ασφάλισης 2010
προκηρυξη ασφάλισης 2010
Προϋπολογισμός ασφάλισης 2010
1ος ΠΙΝΑΚΑΣ
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
2ος ΠΙΝΑΚΑΣ
3ος ΠΙΝΑΚΑΣ
4ος ΠΙΝΑΚΑΣ
5ος ΠΙΝΑΚΑΣ
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
6ος ΠΙΝΑΚΑΣ
7ος ΠΙΝΑΚΑΣ
8ος ΠΙΝΑΚΑΣ
9ος ΠΙΝΑΚΑΣ
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
10ος ΠΙΝΑΚΑΣ
11ος ΠΙΝΑΚΑΣ
12ος ΠΙΝΑΚΑΣ
13ος ΠΙΝΑΚΑΣ
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

 

 Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση, πώληση και απομάκρυνση ενός (1) γερανού και έξι (6) περονοφόρων μηχανημάτων...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ Υ/Φ ΕΝΑΛΙΑ

 

 Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ναύλωση « γυμνού πλοίου » για τέσσερα χρόνια...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΔημοπρασία Νο 7/2009 που θα γίνει στις 05/08/2009 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες...

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ

 

 Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια προσκρουστήρων (FENDERS) για τον νέο προβλήτα Ι του ΣΕΜΠΟ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΔημοπρασία Νο 6/2009 που θα γίνει στις 08/07/2009 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες...

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση ενός οικοδομικού γερανού RAYMOND...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΔημοπρασία Νο 5/2009 που θα γίνει στις 17/6/2009 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες...

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης χλοοταπήτων και χώρων πρασίνου...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα σε excel

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΔημοπρασία Νο 4/2009 που θα γίνει στις 20/5/2009 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες...

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΛΩΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί επαναληπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ναύλωση των Ρ/Κ Νο 10 και 11...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκειμένου να στείλει για παραθερισμό τα παιδιά των εργαζομένων και συνταξιούχων του, καθώς και παιδιά με ειδικές ανάγκες, καλεί κάθε ενδιαφερόμενη κατασκηνωτική επιχείρηση...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των εργασιών καθαριότητας των θαλασσίων χώρων που διαχωρίζονται στις κάτωθι διακεκριμένες περιοχές...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ Ν.2

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΔημοπρασία Νο 3/2009 που θα γίνει στις 15/4/2009 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες...

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕ, ΔΕ & ΥΕΠροκήρυξη πλήρωσης σαράντα επτά (47) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς....


Προθεσμία αποστολής αιτήσεων από 1/4/2009 έως και 10/4/2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1/7Μ/2009
ΕΝΤΥΠΟ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΕ
ΕΝΤΥΠΟ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕ
ΕΝΤΥΠΟ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΕ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την εγκατάσταση και λειτουργία δεκαοχτώ (18) τηλεφωνικών συσκευών...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΛΩΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ναύλωση των Ρ/Κ Νο 10 και 11...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ Ν.2

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΔημοπρασία Νο 2/2009 που θα γίνει στις 18/3/2009 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 στο ισόγειο της Δ/νσης Διακίνησης Αυτοκινήτων & Γενικού Φορτίου (Κτίριο Σάββα) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες...

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση, πώληση και απομάκρυνση του γερανού Νο.55...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΔημοπρασία Νο 1/2009 που θα γίνει στις 18/2/2009 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 στο ισόγειο της Δ/νσης Διακίνησης Αυτοκινήτων & Γενικού Φορτίου (Κτίριο Σάββα) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες...

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση, πώληση και απομάκρυνση του γερανού Νο.55...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση, πώληση και απομάκρυνση ενός έλικα πλοίου...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ Ν.2

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΙΩΝ

 

 Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την απομάκρυση και διάθεση των επικίνδυνων & επιβλαβών ημιβυθισμένων...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ Ν.2

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ Ν.3

 

 Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΙΩΝ

 

 Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την απομάκρυση και διάθεση των επικίνδυνων & επιβλαβών ημιβυθισμένων...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την χορήγηση δωροεπιταγών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1100 ΔΩΡΟΕΠ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
400 ΔΩΡΟΕΠ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΙΩΝΑνακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την απομάκρυση και διάθεση των επικίνδυνων & επιβλαβών ημιβυθισμένων...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 RTG- ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣΑνακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 5.000.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ & ΤΕΠροκήρυξη πλήρωσης πενήντα (18) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς....

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
3/407Μ/2008
ΕΝΤΥΠΟ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕ
ΕΝΤΥΠΟ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΙΩΝΑνακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την απομάκρυση και διάθεση των επικίνδυνων & επιβλαβών ημιβυθισμένων...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 6 ΤΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ 6 ΟΣΜΕ


Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση, πώληση και απομάκρυνση...

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΞΗ

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΔημοπρασία Νο 4/2008 που θα γίνει στις 28/5/2008 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 στο ισόγειο της Δ/νσης Ελευθέρας Ζώνης (Κτίριο Σάββα) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες...

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΠροκήρυξη πλήρωσης πενήντα (50) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς....

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2/230Μ/2008
ΕΝΤΥΠΟ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕΠροκήρυξη πλήρωσης εξήντα πέντε (65) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς....

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1-192Μ-2008
ΕΝΤΥΠΟ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΔημοπρασία Νο 3/2008 που θα γίνει στις 14/5/2008 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 στο ισόγειο της Δ/νσης Ελευθέρας Ζώνης (Κτίριο Σάββα) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 05/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ PANAMAX

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. με απόφαση του Δ.Σ παρέτεινε τον χρόνο υποβολής των προσφορών...

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. με απόφαση του Δ.Σ παρέτεινε τον χρόνο υποβολής των προσφορών...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝΑνακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια οκτώ (8) πετρελαιοκίνητων περονοφόρων μηχανημάτων...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΔημοπρασία Νο 2/2008 που θα γίνει στις 2/4/2008 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 στο ισόγειο της Δ/νσης Ελευθέρας Ζώνης (Κτίριο Σάββα) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΙΙ & ΙΙΙ

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενέκρινε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ PANAMAX

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια δύο (2) Γερανογεφυρών μεγέθους Panamax...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.», με αριθμό διακήρυξης 3/2008...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2008 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α' ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Β' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat
Γ' ΜΕΡΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δ' ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΛΠ.
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣΑνακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια τροχών πορείας φορείου...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΔημοπρασία Νο 1/2008 που θα γίνει στις 27/2/2008 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 στο ισόγειο της Δ/νσης Ελευθέρας Ζώνης (Κτίριο Σάββα) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΡΥΜΟΥΛΚΩΝΑνακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση τεσσάρων ρυμουλκών...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3)
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ SUPER POST PANAMAX
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια 3 Γερανογεφυρών μεγέθους Super Post Panamax...

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΟΛΠ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προσκαλεί οικονομικούς φορείς να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επισκευή της μεγάλης πλωτής δεξαμενής 15.000 τόννων του ΟΛΠ ΑΕ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Υ.Π.)Ανακοινώνουμε ότι ο ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την , για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους αναβάλλεται...


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΙΙ & ΙΙΙ

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την παραχώρηση των προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων...

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση ανάκλησης Διακήρυξης εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων Νο 1 2008...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3)
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ SUPER POST PANAMAXΑνακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια 3 Γερανογεφυρών μεγέθους Super Post Panamax...

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat
Διαβάστε την προκήρυξη σε Adobe Acrobat

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΙΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοικτός επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την απομάκρυση και διάθεση των επικίνδυνων & επιβλαβών ημιβυθισμένων ναυαγίων μετατίθεται για τις...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2007 ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6 RMG-ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ

Ανακοινώνουμε παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια έξι (6) RMG - Γερανογεφυρών...

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΔημοπρασία Νο 1/2008 που θα γίνει στις 30/1/2008 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 10:00 στο ισόγειο της Δ/νσης Ελευθέρας Ζώνης (Κτίριο Σάββα) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες...

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ
Διαβάστε την διακηρυξη σε Adobe Acrobat