Κρουαζιερόπλοια

5. Κρουαζιερόπλοια
 

Επιλέγοντας το συνημμένο αρχείο από την Κατάσταση Άφιξης Κρουαζιερόπλοιων θα εμφανιστεί ο προγραμματισμός των δηλωθεισών αφίξεων – αναχωρήσεων των κρουαζιεροπλοίων για τα έτη 2021 - 2022.

 

Κατάσταση Άφιξης Κρουαζιερόπλοιων:

 

 

 
Συνημμένα αρχεία: