Ποιότητα και Περιβάλλον

Οι Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας ΟΛΠ ΑΕ επαναπιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2008 για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ISO 14001:2004 για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από το διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Lloyd’s Register Quality Assurance / Hellenic Lloyd’s SA έπειτα από σχετική επιθεώρηση και επιβεβαίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων και των δύο (2) Διεθνών Προτύπων.
Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη γενικότερα, παρουσιάζοντας υψηλά ποσοστά κίνησης επιβατών. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο στα πλοία, όσο και στους επιβάτες που το επισκέπτονται.

Ο ΟΛΠ ΑΕ εργάζεται για την άρτια εξυπηρέτηση των πλοίων και την προσφορά μοναδικής εμπειρίας στους επιβάτες κατά την επίσκεψή τους, μεριμνώντας παράλληλα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την καθημερινή λειτουργία του λιμανιού.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί απόδειξη των ενεργειών μας για τη συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών που παρέχουμε ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προσδοκίες των πλοίων και επιβατών και να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση των λιμενικών υπηρεσιών.

Οι στόχοι μας για το περιβάλλον επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ανακύκλωσης των αποβλήτων που παράγονται τόσο στις λιμενικές εγκαταστάσεις μας όσο και αυτών που παραδίδονται από τα πλοία στις ευκολίες υποδοχής.

Η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους που δραστηριοποιούνται στη λιμενική περιοχή, όπως οι ανάδοχες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και οι ναυτιλιακές εταιρείες, σε θέματα ποιότητας και περιβάλλοντος, είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις των πελατών μας συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους για την ενεργή συμμετοχή τους στις προσπάθειές μας προς την αειφόρο ανάπτυξη.

 ISO9001 ISO14001 with UKAS

 

Επιπλέον, ενημερωθείτε για:

 

Συνημμένα αρχεία: