Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 256 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

Διαγωνισμός για την πώληση και απομάκρυνση ως σκραπ, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην πώληση και απομάκρυνση ως σκραπ, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε. Η ελάχιστη τιμή για την πώληση και απομάκρυνση  του γερανού ορίζεται στο ποσό των 35.000,00€. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα .. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 04/12/2020 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00μ.μ., ως εξής: α) είτε αυτοπρόσωπα στο γραφείο 212 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Τμήμα Προμηθειών Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς  β) είτε ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση. γ) είτε μέσω εταιρικού email
Δημιουργήθηκε 23-11-2020 Downloads 4
Tender for the divestment ‘as scrap” of Quay Crane No1, located at Pier II of PCT SA
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the divestment ‘as scrap” of Quay Crane No1,  located at Pier II of PCT SA, with a minimum starting price of 35.000,00 €, plus VAT. The criterion for award of the Contract is the highest possible price. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Friday , 04/12/2020, 15:00, as follows:  a. by appearing in person at the office number 212 (Procurement Department) at the following address: Piraeus Port Authority S.A. Procurement Department 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus b. by post at the previously mentioned address c. or by company’s email
Δημιουργήθηκε 23-11-2020 Downloads 0
Τender for the divestment ‘as is, where is’ of Quay Crane No1, located at Pier II of PCT SA
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the divestment ‘as is, where is’ of Quay Crane No1, located at Pier II of PCT SA , with a minimum starting price of 386.650,00 €, plus VAT The criterion for award of the Contract is the highest possible price. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Thursday, 15/10/2020, 16:00,as the attached invitation. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 3
Διαγωνισμός για την πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκεται, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκεται, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε. Η ελάχιστη τιμή για την πώληση και απομάκρυνση του γερανού ορίζεται στο ποσό των 386.650,00€, πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα .. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 15/10/2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00μ.μ., σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση. Παρακαλώ όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να ενημερώνεστε σχετικά.
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 2
Τender for the “Divestment as scrap and the removal of three (3) old Ganz Jib cranes, located at Perama Ship Repair Zone
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the “Divestment as scrap and the removal of three (3) old Ganz Jib cranes, located at Perama Ship Repair Zone, with a minimum starting price of 15.000,00 €. The criterion for award of the Contract is the highest possible price. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Thursday, 15/10/2020, 16:00, as the attached invitation. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 5
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την εκποίηση ως σκραπ και απομάκρυνση τριών (3) παλαιών λιμενικών γερανών GANZ που βρίσκονται στην επισκευαστική βάση στο Πέραμα,
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκποίηση ως σκραπ και απομάκρυνση τριών (3) παλαιών λιμενικών γερανών GANZ που βρίσκονται στην επισκευαστική βάση στο Πέραμα, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 15.000,00 ευρώ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα .. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 15/10/2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00μ.μ., σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση. Παρακαλώ όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να ενημερώνεστε σχετικά.
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 1
Eπαναληπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης οχημάτων, μηχανημάτων αγαθών και λοιπών σχετικών εργασιών από κατάλληλο προσωπικό , για τις ανάγκες του Σταθμού Αυτοκινήτων
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης οχημάτων, μηχανημάτων αγαθών και λοιπών σχετικών εργασιών από κατάλληλο προσωπικό , για τις ανάγκες του Σταθμού Αυτοκινήτων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σε κλειστό φάκελο, μέχρι και την 17η Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, ως εξής: Α) αυτοπρόσωπα στο γραφείο 212 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Τμήμα Προμηθειών Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς Β) ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την ένδειξη: «Προσφορά για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης οχημάτων, μηχανημάτων αγαθών και λοιπών σχετικών εργασιών από κατάλληλο προσωπικό , για τις ανάγκες του Σταθμού Αυτοκινήτων».
Δημιουργήθηκε 19-08-2020 Downloads 1

Σελίδα 1 από 26