Εξόφληση επί πιστώσει τιμολογίων για όλες τις υπηρεσίες του ΟΛΠ

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., στα πλαίσια της προσπάθειάς του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, θέτει από την Τρίτη 12-7-2011, σε παραγωγική λειτουργία το σύστημα των ηλεκτρονικών πληρωμών για την εξόφληση των επί πιστώσει τιμολογίων τα οποία εκδίδονται από τις διάφορες Διαχειρίσεις του ΟΛΠ, στο νέο περιβάλλον ebanking της τράπεζας Eurobank.