Εκτύπωση αυτής της σελίδας

MEMO (MED)

23.05.2011

ΕΡΓΟ

ΜΕΜΟ- Mediterranean Electronic Marine Highways Observatory

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

MED programme 1st Call

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/4/ 2009 -31/3 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

MEMO will build on the experiences and results gained from its predecessor, AEM-MED which has been completed ion 9/30/2008 under the INTEREGG IIIB MEDOCC Programme, and will utilize the AEM MED system by providing new tools and services focused on maritime risk prevention and local contingency planning. The AEM-MED system is an innovative marine information and infrastructure system that integrates environmental management and protection systems with maritime safety technologies (AIS, VTIS) for enhanced maritime services, higher navigational safety standards, integrated marine environment protection
and sustainable development of coastal and marine resources. The project will focus on the enhancement of the existing marine information and infrastructure system created under AEM-MED with five new local / regional nodes and the provision of additional new services (Class B AIS, cross-correlation with Radar signal and meteorological data, application of Long Range AIS, integration of early response system and local preparedness plans, Fleet management, Aids to Navigation
management etc). Moreover, it will lead to the establishment of the Mediterranean Marine Electronic Highway Observatory (MEMO) that will identify, monitor and integrate into the AEM-MED system enhanced environmental management tools and maritime safety technologies.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

1,327,741.00 €

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

  • Οργανισμός Λιμένα Πειραιώς – ΟΛΠ ΑΕ (Ελλάδα) – Επικεφαλής εταίρος
  • FEPORTS (Ισπανία)
  • Εμπορικό & βιομηχανικό επιμελητήριο Μασσαλίας (Γαλλία)
  • Λιμάνι Κόπερ (Σλοβενία)
  • Περιφέρεια Λιγουρίας (Γένοβα Ιταλίας)
  • Δημοτικό λιμενικό ταμείο Χερσονήσου Κρήτης (Ελλάδα)
  • Δίκτυο Μεσόγειος SOS (Ελλάδα)
  • BIC Αττικής (Ελλάδα)
  • Λιμάνι Βενετίας (Ιταλία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΠ

221.180,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σύνολο του προϋπολογισμού του ΟΛΠ, χρηματοδοτείται κατά 25% από εθνικούς πόρους, και 75% από Κοινοτικούς πόρους. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΛΠ

Προσωπικό

44.480,00 €

Πάγια - Εξοπλισμός

41.760,00 €

Ταξίδια

13.540,00 €

Υπηρεσίες

37.700,00 €

Εξωτερικοί Συνεργάτες

43.700,00 €

Promotion, information

39.000,00 €

Γενικά Έξοδα

1.000,00 €

Σύνολο

221.180,00