Εκτύπωση αυτής της σελίδας

CLIMEPORT (MED)

23.05.2011

ΕΡΓΟ

CLIMEPORT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

MED programme 1st Call

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/4/2009 – 31/3/ 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Mediterranean Ports' Contribution to Climate Change Mitigation
The CLIMEPORT project encourages Mediterranean Ports to combat climate change reducing greenhouse emmisions and fostering a better use of energy in order to achieve sustainable development in port communities. During the project, an extensive benchmarking process will be carried out within the Mediterranean port sector concerning the use of environmental good practices and renewable energies in ports. CLIMEPORT is a project conceived by the port sector for the logistic communities and the whole society, applying state-of-the-art developments taking advantage of the combination of management and knowledge offered by Port Authorities and technological partners involved.
1. Assess the possible contribution of ports to combat climate change by energy saving and the use of renewable sources of
energy, taking into account the last developments of the state-of-the-art technologies. 2. Defining environmental good practices of port users toward a sustainability of their activities. 3. Establish criteria/indicators to monitor climate effect in sealife and its possible environmental risks
4. Provide ports with methodologies for determining their level of contribution and identifying tailor-made measures for
improvement. 5. Disseminate the results throughout the European logistic clusters, creating a network of Mediterranean Ports.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

1,610,454.00 €

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

  • Λιμένας της Valencia – Επικεφαλής εταίρος
  • Authority Port of Algeciras Bay
  • Λιμένας Μασσαλίας (Γαλλία)
  • Luka Koper - Port of Koper (Σλοβενία)
  • Οργανισμός Λιμένα Πειραιά (Ελλάδα)
  • ITE (Electrical Technology Institute) (Ισπανία)
  • AVEN (Regional Agency of Energy) (Ισπανία)
  • GOLEA (Goriska Local Energy Agency) (Ισπανία)
  • Livorno Port Authority (Ιταλία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΠ

Για τον ΟΛΠ το ποσό του προϋπολογισμού είναι, 178,586.00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σύνολο του προϋπολογισμού του ΟΛΠ, χρηματοδοτείτε κατά 25% από εθνική συμμετοχή, και 75% από Κοινοτικούς πόρους.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΛΠ

Προσωπικό

70,612.00 €

Αναλώσιμα

1,800.00 €

Ταξίδια

7,500.00 €

Υπηρεσίες

14,772.00 €

Εξωτερικοί Συνεργάτες

5,249.00 €

Promotion, information

28,653.00 €

Σύνολο

178,586.00