Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιβατών και Εκμετάλλευσης Χώρων


Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και τις απαιτούμενες πληροφορίες στην «Αίτηση Παραχώρησης Χώρου» που θα βρείτε στο e-Έντυπα / Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιβατών και Εκμετάλλευσης Χώρων και να την καταθέσετε στο Τμήμα Διαχείρισης Χώρων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιβατών και Εκμετάλλευσης Χώρων του ΟΛΠ ΑΕ που βρίσκεται στο Μέγαρο του ΟΛΠ ΑΕ, Ακτή Μιαούλη 10, γραφείο 134, 135 (τηλ.: 210 4550134/138/149, φαξ: 210 4550207). Θα επικοινωνήσει μαζί σας ο αρμόδιος υπάλληλος προκειμένου να σας ενημερώσει για τη δυνατότητα ή μη της παραχώρησης καθώς και για τις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες.

Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να μου παραχωρηθεί χώρος στη λιμενική περιοχή του ΟΛΠ ΑΕ;

Αναλόγως την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χώρος και την χρήση του καθορίζονται και τα αντίστοιχα απαραίτητα έγγραφα που οφείλει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος στον ΟΛΠ ΑΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΛΠ ΑΕ:

Τμήμα Διαχείρισης Χώρων / Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιβατών και Εκμετάλλευσης Χώρων ΟΛΠ ΑΕ - Μέγαρο ΟΛΠ ΑΕ, Ακτή Μιαούλη 10, Γραφείο 134, 135 (τηλ.: 210 4550134/138/149,φαξ: 210 4550207).

Ποιες παροχές συμπεριλαμβάνονται στην παραχώρηση χρήσης χώρου;

Εάν η χρήση του χώρου το απαιτεί και εφόσον υπάρχουν εγκατεστημένα δίκτυα, παρέχεται η δυνατότητα - έναντι χρέωσης - ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, αποχέτευσης και σύνδεσης με ΟΤΕ.

Τι χώρους διαθέτει ο ΟΛΠ ΑΕ και για ποιες χρήσεις;

Ο ΟΛΠ ΑΕ διαθέτει χώρους τόσο εντός όσο και εκτός χερσαίας λιμενικής ζώνης για τις εξής χρήσεις:

- Αποθήκες τροφοεφοδίων και γενικής χρήσης με δυνατότητα ανεμπόδιστης φόρτωσης / εκφόρτωσης εμπορευμάτων καθόλο το 24ωρο. Παροχή νερού, ρεύματος, κοινόχρηστες τουαλέτες και ελεγχόμενη είσοδος.

- Υπαίθριοι χώροι για καντίνες

- Αναψυκτήρια / κυλικεία

- Χώροι για τοποθέτηση εκδοτηρίων / Εκδοτήρια

- Χώροι για τοποθέτηση οικίσκων / isobox / ΑΤΜ

- Υπαίθριοι χώροι

- Χώροι για ναυπηγεία

- Στεγασμένοι χώροι / γραφεία

- Χώρος για parking (Αχιλλέως 21, Αθήνα)

Εάν χρησιμοποιήσω το parking του ΟΛΠ ΑΕ στην πλατεία Καραϊσκάκη σε μηνιαία βάση, θα μπορώ να φέρνω εναλλάξ δύο ή παραπάνω αυτοκίνητα;

Κατόπιν συνεννοήσεως με τον Υπεύθυνο του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων του ΟΛΠ ΑΕ, δίδεται η δυνατότητα στους μηνιαίους χρήστες να σταθμεύουν εναλλάξ μέχρι και 3 διαφορετικά αυτοκίνητα την κάθε φορά.