Εταιρικές Ανακοινώσεις

Αποχώρηση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και CFO από την ΟΛΠ Α.Ε.

H Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει την αποχώρηση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και CFO
Περισσότερα...

Αύξηση εσόδων, βελτίωση κερδοφορίας για την ΟΛΠ Α.Ε.

Το Δ.Σ. της ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2017,  σύμφωνα με τις οποίες τα βασικά μεγέθη είναι τα ακόλουθα
Περισσότερα...

Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.

H ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο μέτοχος «ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.» με την από 23.08.2017 επιστολή του, ορίζει σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του Καταστατικού του ΟΛΠ ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του ΟΛΠ τον κο Χαραλάμπη Καραμανέα, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους Ιωάννη Κούβαρη.
Περισσότερα...

Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007, η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (περαιτέρω «ΟΛΠ»), δημοσιοποιεί την κατωτέρω γνωστοποίηση, που ελήφθη από την εταιρεία Lansdowne Partners International Limited στις 17 Αυγούστου 2017
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 7