Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 733 Προμηθειών

Προμηθειών

Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την Συντήρηση χώρων πρασίνου εντός της Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ ΑΕ.
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την συντήρηση χώρων πρασίνου εντός χερσαίας Λιμενικής ζώνης ΟΛΠ ΑΕ. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 11-09-2019 Downloads 5
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 18 αυτοκινήτων
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη διενέργεια ανοικτoύ διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, ooποίος θα παρέχει στην ΟΛΠ Α.Ε. προς μίσθωση χωρίς εξαγορά δέκα οκτώ (18) επιβατικών αυτοκίνητων για τις ανάγκες της, διάρκειας μίσθωσης πέντε (5) ετών.   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 10-09-2019 Downloads 9
Invitation for submitting Offers for procurement of filters for SC, RS, ECH, FL & TT for six (6) months period for the needs of Engineering Department .
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of filters for SC, RS,ECH, FL & TT for six (6) months period for the needs of Engineering Department Interested parties are invited to submit their offers until 13 September 2019 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 05-09-2019 Downloads 5
Clarifications to the interested parties, regarding the Invitation for the establishment of a suppliers’ pool for ship repair business.
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 05th August 2019, in relation to the “Invitation for the establishment of a suppliers’ pool for ship repair business”. The said replies constitute an integral part of the Invitation.
Δημιουργήθηκε 23-08-2019 Downloads 3
Συντήρηση χλοοταπήτων, ζαρντινιερών και χώρων πρασίνου εντός Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ (Επιβατικού & Εμπορικού Λιμένα)
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση χλοοταπήτων, ζαρντινιερών και χώρων πρασίνου εντός της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ Α.Ε. (Επιβατικού & Εμπορικού Λιμένα), για τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, τους γενικούς όρους και παρατηρήσεις.   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:30.
Δημιουργήθηκε 23-08-2019 Downloads 7
Invitation for Submitting Offers (IFSO), concerning the semi-annual procurement of lubricants for the needs of Engineering Department of PPA S.A.
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the semi-annual procurement of lubricants for the needs of Engineering Department of PPA S.A., in accordance with the attached technical description, general terms & remarks. Interested parties are invited to submit their offers until 03 September 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 23-08-2019 Downloads 8
Clarifications No 4 regarding the Call of Tender for the «REPAIR OF TWO (2) ENTRANCE STEEL GATES OF VASILIADI COAST DRY DOCKS»
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the “Call of Tender for the repair of two (2) entrance steel gates of Vasiliadi Coast Dry Docks”. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 23-08-2019 Downloads 4
Extension of submission of offers for the tender regarding the Landlord Port Authorities Liability Insurance of PPA SA.
Please be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 30th August 2019, Friday, 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 22-08-2019 Downloads 16

Σελίδα 1 από 74