Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 860 Προμηθειών

Προμηθειών

Extension of submission of offers for the tender “Purchase of consumables for printers, photocopiers and fax machines of PPA SA (toners, drums etc)”
Please be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 08th July 2020, Wednesday, 16:00 Greek time.
Δημιουργήθηκε 01-07-2020 Downloads 0
Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την "Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φαξ του ΟΛΠ ΑΕ".
Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό "Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φαξ του ΟΛΠ ΑΕ". Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 30-06-2020 Downloads 1
CALL OF TENDER FOR THE AWARD OF THE REPAIR OF TWO (2) ENTRANCE STEEL GATES OF VASILIADI COAST DRY DOCKS.
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the project: “Call of Tender for the award of the repair of two (2) entrance steel gates of Vasiliadi Coast Dry Docks.” Interested parties are invited to submit their offer, until 17th July 2020, 15:30, as the attached invitation, provided that the offer meets the participation and technical requirements, as described in the tender. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed.  
Δημιουργήθηκε 29-06-2020 Downloads 4
Διαγωνισμός για την "Παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης οχημάτων, μηχανημάτων, εμπορευμάτων και λοιπών σχετικών εργασιών από κατάλληλο προσωπικό, για τις ανάγκες του Σταθμού Αυτοκινήτων και στις λοιπές λιμενικές εγκαταστάσεις".
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή  αναδόχου, για την «Παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης οχημάτων, μηχανημάτων, εμπορευμάτων και λοιπών σχετικών εργασιών από κατάλληλο προσωπικό, για τις ανάγκες του Σταθμού Αυτοκινήτων στους χώρους του Σταθμού Αυτοκινήτων και στις λοιπές Λιμενικές Εγκαταστάσεις της ΟΛΠ Α.Ε.». και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις, όπως υποβάλει την προσφορά του, μέχρι τις  17/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 29-06-2020 Downloads 4
Διαγωνισμός για την «Προμήθεια τροχών και αξόνων Γερανογεφυρών τύπου RMG (Rail Mounted Gantry)»
Ο «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς» καλεί τις ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ RMG (RAIL MOUNTED GANTRY)». Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του φακέλου προσφορών από τους Ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 16η Ιουλίου 2020 και ώρα 16:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 26-06-2020 Downloads 9
Call for tenders for the award of the Supply, Installation, Commissioning & Testing of five plus three optional (5+3) Electric Rubber Tyred Gantry Cranes for Container Terminal Use
Call for tenders for the award of the Supply, Installation, Commissioning & Testing of five plus three optional (5+3) Electric Rubber Tyred Gantry Cranes for Container Terminal Use in the framework of the Mandatory Enhancement: M.E.06. Interested parties are invited to submit their offers until 16 July 2020 until 16:00 Greek time (GMT +2). Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the abovementioned tender.
Δημιουργήθηκε 26-06-2020 Downloads 6
Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φαξ του ΟΛΠ ΑΕ.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή  αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει μέσω συμφωνίας- πλαίσιο την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων ειδών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φαξ (μελάνια/toners, μελανοταινίες, τύμπανα/drums) και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις, όπως υποβάλει την προσφορά του, μέχρι τις  02/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 18-06-2020 Downloads 7
Clarifications (Part 3), regarding the “Call of tender for the award of procurement of four (4) 2.5 ton electric forklift trucks for Logistics area of PPA”
Interested parties are kindly requested to refer to the new clarifications (Part 3) provided by PPA, regarding the questions received until 2 June 2020, in relation to the “Call of tender for the award of procurement of four (4) 2.5 ton electric forklift trucks for Logistics area of PPA”.
Δημιουργήθηκε 03-06-2020 Downloads 7

Σελίδα 2 από 86