Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 741 Προμηθειών

Προμηθειών

Clarifications to the interested parties, regarding the Invitation for the establishment of a suppliers’ pool for ship repair business.
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 05th August 2019, in relation to the “Invitation for the establishment of a suppliers’ pool for ship repair business”. The said replies constitute an integral part of the Invitation.
Δημιουργήθηκε 23-08-2019 Downloads 4
Συντήρηση χλοοταπήτων, ζαρντινιερών και χώρων πρασίνου εντός Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ (Επιβατικού & Εμπορικού Λιμένα)
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση χλοοταπήτων, ζαρντινιερών και χώρων πρασίνου εντός της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ Α.Ε. (Επιβατικού & Εμπορικού Λιμένα), για τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, τους γενικούς όρους και παρατηρήσεις.   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:30.
Δημιουργήθηκε 23-08-2019 Downloads 7
Clarifications No 4 regarding the Call of Tender for the «REPAIR OF TWO (2) ENTRANCE STEEL GATES OF VASILIADI COAST DRY DOCKS»
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the “Call of Tender for the repair of two (2) entrance steel gates of Vasiliadi Coast Dry Docks”. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 23-08-2019 Downloads 5
Extension of submission of offers for the tender regarding the Landlord Port Authorities Liability Insurance of PPA SA.
Please be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 30th August 2019, Friday, 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 22-08-2019 Downloads 16
Extension of submission of offers for the tender regarding the Marine Hull Insurance Programs of the Floating Docks of PPA SA.
Please be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 30th August 2019, Friday, 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 22-08-2019 Downloads 4
Extension of the deadline submission of expression of interest, regarding the establishment of a suppliers’ pool for ship repair business.
Please be informed that regarding the above mentioned invitation, an extension for the submission of expression of interest has been granted, i.e. until Monday, 26th August 2019, 16:00 Greek time. Since clarifications will be uploaded within the next few days, interested parties who have already submitted folders have the right to resubmit or not their folder updated. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 19-08-2019 Downloads 6

Σελίδα 2 από 75