Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 860 Προμηθειών

Προμηθειών

Διευκρινίσεις σχετικά Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών παροχή υπηρεσιών συντήρησης των υφιστάμενων κλειστών κυκλωμάτων CCTV συστήματος ασφαλείας και μηχανισμών ελέγχων πρόσβασης και πυρα
Διευκρινίσεις σχετικά Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών παροχή υπηρεσιών συντήρησης των υφιστάμενων κλειστών κυκλωμάτων CCTV συστήματος ασφαλείας και μηχανισμών ελέγχων πρόσβασης και πυρασφάλειας. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 02-06-2020 Downloads 2
Cancellation and repetition of the tender procedure regarding the Invitation for submitting offers for the procurement of several consumable materials for the workshop of Engineering Department.
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the cancellation and repetition of the tender procedure regarding the procurement of several consumable materials.Interested parties are invited to submit their offers, until 09/06/2020 and until 16:00 Greece time.Interested parties who have already submitted offers are invited to collect back their unsealed folders (in case of hardcopies) or cancel their offers via e-mail notification (in case of electronic files) and re - submit them (updated if they wish) until the above mentioned date and time. In order to facilitate the process, companies that have already submitted an offer may re-submit the same offer,by sending an e-mail notification for the re submission of the offer at
Δημιουργήθηκε 29-05-2020 Downloads 9
Clarifications (Part 2), regarding the “Call of tender for the award of procurement of four (4) 2.5 ton electric forklift trucks for Logistics area of PPA”
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 27 May 2020, in relation to the “Call of tender for the award of procurement of four (4) 2.5 ton electric forklift trucks for Logistics area of PPA”.
Δημιουργήθηκε 28-05-2020 Downloads 5
Clarifications, regarding the tender “Invitation for submitting offers for the procurement of Tyres for all machinery of Engineering Department with the attached technical description, general terms & remarks”
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 27th May 2020, in relation to the“Invitation for submitting offers for the procurement of Tyres for all machinery of Engineering Department with the attached technical description, general terms & remarks” Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 27-05-2020 Downloads 6
Clarifications, regarding the tender “Invitation for submitting offer for the procurement of Radiators for STRADDLE CARRIER KALMAR CSC 350, ESC 350W & SISU and EMPTY CONTAINER HANDLERS KONECRANES”
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 26th May 2020, in relation to the“Invitation for submitting offer for the procurement of Radiators for STRADDLE CARRIER KALMAR CSC 350, ESC 350W & SISU and EMPTY CONTAINER HANDLERS KONECRANES ” Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 26-05-2020 Downloads 4
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών παροχή υπηρεσιών συντήρησης των υφιστάμενων κλειστών κυκλωμάτων CCTV συστήματος ασφαλείας και μηχανισμών ελέγχων πρόσβασης και πυρα
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των υφιστάμενων κλειστών κυκλωμάτων CCTV συστήματος ασφαλείας και μηχανισμών ελέγχων πρόσβασης και πυρασφάλειας σε διάφορους χώρους στον ΟΛΠ ΑΕ. και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις , όπως υποβάλει την προσφορά του, μέχρι τις 05/06/2020, και ώρα 15:00 μέσω email.
Δημιουργήθηκε 25-05-2020 Downloads 14
Extension of the deadline for offers’ submission, regarding the procurement of ten (10) cabin view computers, ten(10) CMS computers and upgrade of software
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until Tuesday 26th May 2020, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 21-05-2020 Downloads 6
Clarifications, regarding the tender “Invitation for procurement of ten (10) cabin view computers ,ten (10) CMS computers and upgrade of software ».
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 20th May 2020, in relation to the“Invitation for procurement of ten (10) cabin view computers ,ten(10) CMS computers and upgrade of software » Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 20-05-2020 Downloads 8
Clarifications regarding the “Invitation for submitting offers regarding the supply and installation of gantry wheel shaft bearings, services for the replacement of gantry wheels/shafts and alignment of gantry wheels on two (2) RMG cranes”
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 19th May 2020, in relation to the “Invitation for submitting offers regarding the supply and installation of gantry wheel shaft bearings, services for the replacement of gantry wheels/shafts and alignment of gantry wheels on two (2) RMG cranes”.  Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 19-05-2020 Downloads 8
Clarifications, regarding the “Call for Tenders for the award of the procurement of four (4) 2,5ton Electric Forklift trucks”
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 18th May 2020, in relation to the “Call for Tenders for the award of the procurement of four (4) 2,5ton Electric Forklift trucks”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 19-05-2020 Downloads 18

Σελίδα 3 από 86