Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 860 Προμηθειών

Προμηθειών

Ακύρωση Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλειστών κυκλωμάτων CCTV συστήματος ασφαλείας και μηχανισμών ελέγχων πρόσβασης και πυρασ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., ενημερώνει ότι η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την “Παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλειστών κυκλωμάτων CCTV συστήματος ασφαλείας και μηχανισμών ελέγχων πρόσβασης και πυρασφάλειας σε διάφορους χώρους στον ΟΛΠ ΑΕ ”, ακυρώνεται λόγω τεχνικών θεμάτων και θα επαναληφθεί στο προσεχές μέλλον . Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 14-04-2020 Downloads 5
Extra extension of the deadline for offers’ submission, regarding the procurement of eight (8) RMGs’ trolley system cables
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extra extension for the submission of offers has been granted, i.e. until Tuesday 14th April 2020, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 09-04-2020 Downloads 8
Clarifications, regarding the “Invitation for submitting offers for the fitting procedure of used open spelter socket to one end of new wire rope for RMG”
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 7th April 2020, in relation to the “Invitation for submitting offers regarding fitting procedure of used open spelter socket to one end of new wire rope for RMG”.
Δημιουργήθηκε 07-04-2020 Downloads 2
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλειστών κυκλωμάτων CCTV συστήματος ασφαλείας και μηχανισμών ελέγχων πρόσβασης και πυρασφάλειας
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλειστών κυκλωμάτων CCTV συστήματος ασφαλείας και μηχανισμών ελέγχων πρόσβασης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 24-04-2020 και ώρα 15:00 σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης . Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 07-04-2020 Downloads 8
Clarifications, regarding the “Repetitive Call of tender for the award of procurement of the supply, installation, commissioning and testing of one (1) Super Post Panamax type Ship to Shore Quay Crane for Container Terminal use”.
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 3rd April 2020, in relation to the “Repetitive Call of tender for the award of procurement of the supply, installation, commissioning and testing of one (1) Super Post Panamax type Ship to Shore Quay Crane for Container Terminal use”.   Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 07-04-2020 Downloads 11
Invitation for submitting οffers regarding the procurement of wire ropes for the main hoist for the needs of QC Panamax and QC SPP
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of wire ropes for the main hoist for the needs of QC Panamax and QC SPP. Interested parties are invited to submit their offers until Friday 10/04/2020 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender
Δημιουργήθηκε 01-04-2020 Downloads 3
Invitation for submitting οffers regarding fitting procedure of used open spelter socket to one end of new wire rope for RMG
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with fitting procedure of used open spelter socket to one end of new wire rope for RMG. Interested parties are invited to submit their offers until Friday 10/04/2020 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender
Δημιουργήθηκε 01-04-2020 Downloads 2
Invitation for submitting οffers regarding the procurement of 70 garbage bins for the outdoor spaces of Central Port
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of 70 garbage bins for the outdoor spaces of Central Port. Interested parties are invited to submit their offers until Friday 10/04/2020 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 01-04-2020 Downloads 12
Extension of the deadline for offers’ submission, regarding the procurement of eight (8) RMGs’ trolley system cables
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until Thursday 9th April 2020, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 01-04-2020 Downloads 2

Σελίδα 7 από 86