Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 733 Προμηθειών

Προμηθειών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών εκτίμησης (50) πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων
Ο  Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση υπηρεσιών εκτίμησης (50) πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων , προϋπολογισμού 40.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%.
Δημιουργήθηκε 17-03-2011 Downloads 169
Διαγωνισμός για προμήθεια μίας αυτόματης συσκευής υπερυψωμένων εμπορευματοκιβωτίων
Ο  Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά  , για την προμήθεια μίας αυτόματης συσκευής υπερυψωμένων εμπορευματοκιβωτίων για τις ανάγκες του προβλήτα Ι της Δ/νσης  ΣΕΜΠΟ , προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%.
Δημιουργήθηκε 17-03-2011 Downloads 218
Πρόχειρος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια πενήντα (50) σταθμών εργασίας
Ο  Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια πενήντα (50) σταθμών εργασίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΟΛΠ Α.Ε., προϋπολογισμού 30.750 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%.
Δημιουργήθηκε 14-03-2011 Downloads 174
Προμήθεια χαλκοσωλήνων σε κουλούρες των 50m για τις ανάγκες του Συνεργείου Υδραυλικών, του Τμ. Συντήρησης & Επισκευής Εγκαταστάσεων, της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε., με πρόχειρο διαγωνισμό.
Ανακοινώνουμε ότι με την 129/10-03-2011 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια χαλκοσωλήνων σε κουλούρες των 50m
Δημιουργήθηκε 14-03-2011 Downloads 155
Διαγωνισμός για την προμήθεια αερόψυκτης αντλίας θερμότητας (αέρα/ νερού).
Διαγωνισμός για την προμήθεια αερόψυκτης αντλίας θερμότητας (αέρα/ νερού).
Δημιουργήθηκε 10-03-2011 Downloads 173
Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών και τις εργασίες αντικατάστασης ελασμάτων, κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ανθρωποδυρίδων, γραδελάδων και μπαλκονιών στη μεγάλη πλωτή δεξαμενή
Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών και τις εργασίες αντικατάστασης ελασμάτων, κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ανθρωποδυρίδων, γραδελάδων και μπαλκονιών στη μεγάλη πλωτή δεξαμενή
Δημιουργήθηκε 10-03-2011 Downloads 167
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών εκτίμησης (50) πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών εκτίμησης (50) πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων
Δημιουργήθηκε 25-02-2011 Downloads 315
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την προμηθεια λογισμικου λειτουργικου συστηματος microsoft για 250 σταθμους εργασιας
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την προμηθεια λογισμικου λειτουργικου συστηματος microsoft για 250 σταθμους εργασιας για τις αναγκες του πληροφοριακου συστηματος της ΟΛΠ ΑΕ
Δημιουργήθηκε 25-02-2011 Downloads 311
Αναβολή πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δύο ασπρόμαυρων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
Ανακοινώνεται ότι αναβάλλεται ο πρόχειρος διαγωνισμός της 14/02/2011, που αφορά την προμήθεια δύο ασπρόμαυρων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Οικονομικού και Εξυπηρέτησης πλοίων του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 14-02-2011 Downloads 275
Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου αποσκευών X-RAY’s και τριών (3) μαγνητικών πυλών ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι επανα-προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου αποσκευών X-RAY’s και τριών (3) μαγνητικών πυλών ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων για τις ανάγκες των Επιβατικών Σταθμών Κρουαζιέρας στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά, προϋπολογισμού 297.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%.
Δημιουργήθηκε 04-03-2011 Downloads 485

Σελίδα 73 από 74