Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 779 Προμηθειών

Προμηθειών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης της πλωτής δεξαμενής 4000Τ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών και των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης της πλωτής δεξαμενής 4000Τ, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πλοίων.
Δημιουργήθηκε 14-12-2011 Downloads 254
Αναβολή ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση των πρατηρίων υγρών καυσίμων του ΟΛΠ Α.Ε. και την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης καυσίμων
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει την αναβολή του παραπάνω διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη του σε μελλοντική ημερομηνία.
Δημιουργήθηκε 08-12-2011 Downloads 125
Υλικά ξυλουργείου για τον Επιβατικό Σταθμό Κανέλου
Προμήθεια διαφόρων υλικών ξυλουργείου για την κατασκευή πάγκων από το ξυλουργείο του Τμ. Επισκ.- Κατασκ. της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης για τις ανάγκες του Τμ. Κρουαζιέρας (Επιβατικός Σταθμός Κανέλου) της Δ/νσης Εξυπ. Επιβατών & Εκμετάλλευσης Χώρων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 22-12-2011 Downloads 96
Προμήθεια τριάντα τεσσάρων (34) ελαστικών επίσωτρων
Προμήθεια τριάντα τεσσάρων (34) ελαστικών επίσωτρων, διαστάσεων 16.00.R 25, για ανάγκες των ΟΣΜΕ του Συνεργείου Α7 της Δ/νσης ΣΕΜΠΟ του Ο.Λ.Π. Α.Ε., με πρόχειρο διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 07-12-2011 Downloads 112
Διαγωνισμός σφαιρικών κρουνών
Προμήθεια σφαιρικών κρουνών για τις ετήσιες ανάγκες του συνεργείου των υδραυλικών του Τμ. Σ.Ε.Ε. της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 02-12-2011 Downloads 83
Διαγωνισμός για σωλήνες σπιράλ
Προμήθεια σωλήνων σπιράλ για τις ετήσιες ανάγκες του συνεργείου των υδραυλικών του Τμ. Σ.Ε.Ε. της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 02-12-2011 Downloads 85
Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, με πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την χορήγηση 400 δωροεπιταγών στα παιδιά των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΟΛΠ Α.Ε. (ηλικίας από 13 μέχρι 15 ετών).
Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, με πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την χορήγηση 400 δωροεπιταγών στα παιδιά των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΟΛΠ Α.Ε. (ηλικίας από 13 μέχρι 15 ετών).
Δημιουργήθηκε 22-11-2011 Downloads 87
Aναβάθμιση των υπαρχόντων πρατηρίων υγρών καυσίμων του ΟΛΠ Α.Ε
Aναβάθμιση των υπαρχόντων πρατηρίων υγρών καυσίμων του ΟΛΠ Α.Ε. και προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υγρών καυσίμων
Δημιουργήθηκε 17-11-2011 Downloads 154
Περίληψη και διακύρηξη διαγωνισμού αρ. 11/2011
Περίληψη και διακύρηξη διαγωνισμού αρ. 11/2011 για την προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων ανυψωτικών μηχανημάτων (ΟΣΜΕ)
Δημιουργήθηκε 09-11-2011 Downloads 186

Σελίδα 73 από 78