Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 860 Προμηθειών

Προμηθειών

Extension of the deadline for offers' submission, regarding the "Procurement of three (3) complete engines SISU type 98ATI, (i.) new or (ii.) remanufactured or (iii.) service exchange, with warranty cover, for installation on Straddle Carriers KALMAR
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until Thursday 12 March 2020, 16:00 Greek time.
Δημιουργήθηκε 04-03-2020 Downloads 8
Clarifications to the interested parties and extension granted regarding the Call for Tenders for the procurement of two (2) Event Hall and New meeting room Video Wall projects PART II
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published until 21st February 2020 provided by PPA, in relation to the “Call for Tenders regarding the procurement of two (2) Event Hall and New meeting room Video Wall projects”.   Please, also be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 10th March 2020, 16:00 Greek time.   Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 21-02-2020 Downloads 11
Invitation for Submitting Offers, concerning the procurement of three (3) complete engines SISU type 98ATI
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with a tender for the procurement of three (3) complete engines SISU type 98ATI, (i.) new or (ii.) remanufactured or (iii.) service exchange, with warranty cover, for installation on Straddle Carriers KALMAR ESC 350W, in accordance with the attached technical description, general terms & remarks.
Δημιουργήθηκε 20-02-2020 Downloads 6
Clarifications regarding the Call for Tenders for the procurement of two (2) Event Hall and New meeting room Video Wall projects
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published until 14th February 2020 provided by PPA, in relation to the “Call for Tenders regarding the procurement of two (2) Event Hall and New meeting room Video Wall projects”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 14-02-2020 Downloads 7
Clarifications (2) to the interested parties, regarding the Invitation for Submitting Offers for the procurement of: i. Measurement of Gantry QC's Panamax & SPP & ii. Study to bring back the rails according to the FEM Standard FEM 1.001 3rd edition.
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, in relation to the Invitation for Submitting Offers for the procurement of: i. Measurement of Gantry QC's Panamax & SPP & ii. Study to bring back the rails according to the FEM Standard FEM 1.001 3rd edition.
Δημιουργήθηκε 12-02-2020 Downloads 5
Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης για τις υπηρεσίες παρακολούθησης και ρευματοδότησης των ψυγείων-εμπορευματοκιβωτίων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης για τις υπηρεσίες παρακολούθησης και ρευματοδότησης των ψυγείων-εμπορευματοκιβωτίων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 12-02-2020 Downloads 1
Clarifications to the interested parties, regarding the Invitation for Submitting Offers for the procurement of: i. Measurement of Gantry QC's Panamax & SPP & ii. Study to bring back the rails according to the FEM Standard FEM 1.001 3rd edition
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, in relation to the Invitation for Submitting Offers for the procurement of: i. Measurement of Gantry QC's Panamax & SPP & ii. Study to bring back the rails according to the FEM Standard FEM 1.001 3rd edition.
Δημιουργήθηκε 11-02-2020 Downloads 6
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης για τις υπηρεσίες παρακολούθησης και ρευματοδότησης των ψυγείων-εμπορευματοκιβωτίων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη διετούς σύμβασης με αντικείμενο τις υπηρεσίες παρακολούθησης και ρευματοδότησης των ψυγείων-εμπορευματοκιβωτίων του, και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις , όπως υποβάλει την προσφορά του, σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 17/02/2020, και ώρα 15:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 05-02-2020 Downloads 14
Call for Tenders regarding the award of procurement of two (2) Video Wall Systems
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the award of procurement of two (2) Video Wall Systems, according to the terms of the tender. Interested parties are invited to submit their offers, until Tuesday 25/02/2020 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 04-02-2020 Downloads 15
Invitation for Offers submitting concerning the procurement of various Timber for Dry and Floating Docks
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of various Timber for Dry and Floating Docks, in accordance with the attached technical description and requirements. Interested parties are invited to submit their offers, until Tuesday 11/02/2020 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 04-02-2020 Downloads 5

Σελίδα 9 από 86