Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 741 Προμηθειών

Προμηθειών

Extension of the deadline submission of offers, regarding the Tender: “Temporary Installation of shore power connection in Perama Ship Yard area”
Please be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 19th April 2019, , 15:30 Greek time. Companies that have already submitted an offer may, if they want, to be returned. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 17-04-2019 Downloads 5
Clarifications of the tender regarding the “Temporary Installation of shore power connection in the Perama Ship Yard area”
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the project : “Temporary Installation of shore power connection in the Perama Ship Yard area” . Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender
Δημιουργήθηκε 17-04-2019 Downloads 10
Clarifications No 3 regarding the Call of Tender for the «REPAIR OF TWO (2) ENTRANCE STEEL GATES OF VASILIADI COAST DRY DOCKS»
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the “Call of Tender for the repair of two (2) entrance steel gates of Vasiliadi Coast Dry Docks”.                                           Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 15-04-2019 Downloads 16
Clarifications regarding the Call for Tender for the procurement of Ro-Ro Yard Management Software
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published until 10th April 2019 provided by PPA, in relation to the “Call for Tender for the procurement of Ro-Ro Yard Management Software”, in accordance with the attached technical specifications. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 12-04-2019 Downloads 23
Clarification No 2 regarding the Call of Tender for the «REPAIR OF TWO (2) ENTRANCE STEEL GATES OF VASILIADI COAST DRY DOCKS».
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the “Call of Tender for the repair of two (2) entrance steel gates of Vasiliadi Coast Dry Docks”.                                             Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 12-04-2019 Downloads 23
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ιματισμού εργασίας και μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού εργασίας και μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του ΟΛΠ Α.Ε.,σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 15:30.
Δημιουργήθηκε 11-04-2019 Downloads 19
Invitation for Offers submitting concerning the procurement of 210.000 1/2 lt boxes of milk
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of 210.000 1/2 lt boxes of milk, in accordance with the attached technical specifications. Interested parties are invited to submit their offers until 23rd April 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 11-04-2019 Downloads 16
Clarifications of the tender regarding the “Repair of Floating Dock PIRAEUS II”
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the “Repair of Floating Dock PIRAEUS II” . Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 11-04-2019 Downloads 8
Invitation for Submitting Offers (IFSO), concerning the procurement of spare parts for Straddle Carriers ESC350W of PPA Container Terminal
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of spare parts for Straddle Carriers ESC350W of PPA Container Terminal, in accordance with the attached technical description, general terms & remarks. Interested parties are invited to submit their offers until 23 April 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 11-04-2019 Downloads 12
Clarification No2 of the tender regarding the “Provision of Security Services in Implementation of the ISPS code”
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the “Provision of Security Services in Implementation of the ISPS code” . Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 11-04-2019 Downloads 9

Σελίδα 9 από 75