Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 860 Προμηθειών

Προμηθειών

Tender for the procurement of i. Measurement of Gantry QC's Panamax & SPP and ii. Study to bring back the rails according to the FEM Standard FEM 1.001 3rd edition, in accordance with the attached technical description, general terms & remarks
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with a tender for the procurement of i. Measurement of Gantry QC's Panamax & SPP and ii. Study to bring back the rails according to the FEM Standard FEM 1.001 3rd edition, in accordance with the attached technical description, general terms & remarks.
Δημιουργήθηκε 04-02-2020 Downloads 11
Δημιουργήθηκε 29-01-2020 Downloads 11
Invitation for Expression of Interest regarding the tender for the award of procurement of PCs, Microsoft Licenses & installation and configuration services
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with award of procurement of PCs, Microsoft Licenses & installation and configuration services for the needs of IT Department. Interested parties are invited to submit their expression of interest in writing, until 3rd February 2020
Δημιουργήθηκε 28-01-2020 Downloads 20
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την σύναψη σύμβασης για τη λήψη υπηρεσιών συλλογής και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που παράγονται στα συνεργεία του ΟΛΠ ΑΕ.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για τη λήψη υπηρεσιών συλλογής και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που παράγονται στα συνεργεία του ΟΛΠ ΑΕ , σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 22-01-2020 και ώρα 16:00 σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης . Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 08-01-2020 Downloads 11
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την σύναψη σύμβασης για την συλλογή και διαχείριση (ανακύκλωση ) κενών δοχείων μελανιών και τόνερς που παράγονται στους χώρους της ΟΛΠ ΑΕ.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την συλλογή και διαχείριση (ανακύκλωση ) κενών δοχείων μελανιών και τόνερς που παράγονται στους χώρους της ΟΛΠ ΑΕ , σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 22/01/2020 και ώρα 16:00 σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης . Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 08-01-2020 Downloads 6
Extension of the deadline for offers’ submission, regarding the “Repetitive Call of tender for the award of procurement of the supply, installation, commissioning and testing of one (1) Super Post Panamax type Ship to Shore Quay Crane for Container T
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until Friday 24th January 2020, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 08-01-2020 Downloads 5
Repetitive Call for Tenders for the award of procurement, installation, commissioning and testing of one (1) Super Post Panamax type Ship to Shore quay crane for container terminal use.
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the award of procurement, installation, commissioning and testing of one (1) Super Post Panamax type Ship to Shore quay crane for container terminal use. Interested parties are invited to submit their offers until 10th January 2020 and until 16:00 Greek time (GMT +2). Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the abovementioned tender.
Δημιουργήθηκε 20-12-2019 Downloads 9
Clarifications regarding the Call for tender for the ‘Award of procurement of ten (10) 4 x 2 wheel drive terminal tractors for Container Terminal use within the framework of Mandatory Enhancement ME06 “Supply of Equipment” '
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, in relation to the Call for tender for the ‘Award of procurement of ten (10) 4 x 2 wheel drive terminal tractors for Container Terminal use within the framework of Mandatory Enhancement ME06 “Supply of Equipment”.
Δημιουργήθηκε 06-12-2019 Downloads 19
Invitation for Offers submitting concerning the procurement of Tyres for Straddle Carriers (SC), Santui forklifts and Caterpillar forklifts
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Tyres (50 pcs) for Straddle Carriers (SC), Santui forklifts and Caterpillar forklifts., in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers until 13th December 2019 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 03-12-2019 Downloads 9

Σελίδα 10 από 86