Εταιρικές Ανακοινώσεις

Συγκλήθηκε νομίμως υπό την Προεδρία του Προέδρου του κ. Γιώργου Ανωμερίτη η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Οργανισμού

Συγκλήθηκε νομίμως υπό την Προεδρία του Προέδρου του κ. Γιώργου Ανωμερίτη η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Οργανισμού στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ Α.Ε.
Περισσότερα...

Σχολιασμός σε αναφορά ηλεκτρονικού μέσου σχετικά με την Σύμβαση M.S.C. και ΟΛΠ Α.Ε.

Με αφορμή ορισμένες αναφορές ηλεκτρονικού Μέσου, ο ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους του και το επενδυτικό κοινό ότι η σύμβαση με την M.S.C. που έχει συναφθεί το 2010 για τη διακίνηση Ε/Κ στον προβλήτα Ι του Σ.ΕΜΠΟ. εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο και οι υποχρεώσεις της M.S.C. τηρούνται απόλυτα.
Περισσότερα...

Κερδοφόρο το α΄ τρίμηνο στον ΟΛΠ Α.Ε..

Το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του τριμήνου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Περισσότερα...

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2015

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε γνωστοποιεί τις παρακάτω αλλαγές στο οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2015
Περισσότερα...

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης 2014

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης 2014
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Σελίδα 5 από 8