Εταιρικές Ανακοινώσεις

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14η  Ιουνίου 2014 , ημέρα Σάββατο ώρα 12:00πμ, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-10 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης.
Περισσότερα...

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗ.
Περισσότερα...

Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2013

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει προτείνει τη διανομή μερίσματος
Περισσότερα...

Αύξηση κατά 30% των κερδών προ φόρων του ΟΛΠ Α.Ε. το 2013

Σημαντική αύξηση των κερδών του προ φόρων παρουσίασε στη χρήση του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013 ο ΟΛΠ Α.Ε. έναντι της χρήσης 2012
Περισσότερα...

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2014

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2014
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Σελίδα 6 από 8