Εταιρικές Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει την ενημέρωση που έλαβε από την Lansdowne Partners International Limited
Περισσότερα...

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται,σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι τo Σάββατο 14/6/2014 πραγματοποιήθηκε η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας. 
Περισσότερα...

Γνωστοποίηση σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε

Μετά την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε της 14.06.2014, περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, λόγω λήξης της θητείας του, το Δ.Σ κατά τη συνεδρίασή του στις 14/6/2014 συγκροτήθηκε σε σώμα, εξέλεξε ως Πρόεδρο τον κ. Ανωμερίτη Γεώργιο και όρισε την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, ως εξής
Περισσότερα...

Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος/ Πληρωμής Μερίσματος χρήσης 2013

Η ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Ιουνίου 2014, το μέρισμα για τη χρήση 2013 ανέρχεται σε 0,12 Ευρώ ανά μετοχή
Περισσότερα...

Με σταθερή κερδοφόρα πορεία έκλεισε η χρήση α΄ τριμήνου του ΟΛΠ Α.Ε., σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τις οποίες ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Με σταθερή κερδοφόρα πορεία έκλεισε η χρήση α΄ τριμήνου (01.01.2014-31.03.2014) του ΟΛΠ Α.Ε., σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τις οποίες ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Σελίδα 6 από 8