Εταιρικές Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 22/6/2012 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας
Περισσότερα...

Γνωστοποίηση αλλαγής στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε

Μετά την επικύρωση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε, της 22.06.2012, της εκλογής ως εκτελεστικού μέλους ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ του κ. Παναγιώτη Πετρουλή και τον ορισμό του ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Νικόλαου Μουστάκη, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Σελίδα 7 από 8