Εταιρικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει περί μη απόδοσης τελών, ύψους € 22 εκ, από την Εταιρεία στο Δήμο Πειραιά

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Δημάρχου Πειραιά σύμφωνα με τις οποίες “ο Ο.Λ.Π. οφείλει από μη απόδοση τελών 22 εκ. Ευρώ στο Δήμο Πειραιά”
Περισσότερα...

Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (16/05/2011)

To Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά τη σημερινή αναβολή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λόγω έλλειψης απαρτίας, όρισε ως νέα ημερομηνία σύγκλησής της τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, ώρα 12:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Περισσότερα...

Modification of the articles of the Association

PPA S.A. announces, in accordance with article 19 par. 2 of the L3556/2007, that at theAnnual General Meeting that will take place on 16/5/2011
Περισσότερα...

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 16 - 5 - 2011

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (19/04-2011), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 16 Μαΐου 2011,…
Περισσότερα...

Παρουσίαση της Ο.Λ.Π. ΑΕ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών - (19/04/2011)

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 19/4/2011, η ενημέρωση αναλυτών από τη Διοίκηση του Ο.Λ.Π ΑΕ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Σελίδα 8 από 8