Εταιρικές Ανακοινώσεις

Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας

Πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Περισσότερα...

Παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήστης 2017 της ΟΛΠ Α.Ε. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήστης 2017 της ΟΛΠ Α.Ε. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
Περισσότερα...

Αποχώρηση Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από την ΟΛΠ Α.Ε.

H Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει την αποχώρηση από την Εταιρεία του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Li Jianchun
Περισσότερα...

Ορισμός Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από την ΟΛΠ Α.Ε.

H Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ορισμό του κ. Weng Lin 
Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Σελίδα 2 από 8