Εταιρικές Ανακοινώσεις

Αύξηση 24% στα κέρδη μετά από φόρους το 2015 για τον ΟΛΠ Α.Ε.

  Το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2015 - 31.12.2015 σύμφωνα με τις οποίες τα βασικά μεγέθη είναι τα ακόλουθα:
Περισσότερα...

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2016

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2016
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση  των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Περισσότερα...

Σχετικά με τη διαδικασία αξιοποίησης για την διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ

O Οργανισμός Λιμένος Περαιώς Α.Ε. κοινοποιεί το από 20/1/2016 δελτίο τύπου του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τη διαδικασία αξιοποίησης για την διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Σελίδα 4 από 8