Επανέκδοση του πονήματος του κ. Γεωργίου Σταϊνχάουερ : «Η οχύρωση και η Πύλη της Ηετιώνειας»

 

Πειραιάς, 05/01/2011

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Με την ευκαιρία της παρουσίασης του master plan της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά, η οποία αναπτύσσεται στον ευρύτερο χώρο των Ηετιωνίων Πυλών, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. επανέκδoσε το πόνημα του κ. Γεωργίου Σταϊνχάουερ : «Η οχύρωση και η Πύλη της Ηετιώνειας», το οποίο είχε εκδοθεί για πρώτη φορά το 2003, όταν και πάλι το θέμα της αξιοποίησης του χώρου αυτού ήταν στην επικαιρότητα με πρόταση του τότε Υπουργού Ναυτιλίας και σημερινού Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π Α.Ε. κ. Γιώργου Ανωμερίτη.

Όπως σημειώνει ο κ. Γ. Ανωμερίτης στον πρόλογο της Β΄ έκδοσης, οι Ηετιώνιες Πύλες θα ήταν ακόμα θαμμένες, αν δεν είχε εργασθεί με πάθος για την ανάδειξη τους ένας σπουδαίος αρχαιολόγος, ο τότε Προϊστάμενος της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων κ. Γεώργιος Στάϊνχάουερ. Το βιβλίο αυτό, το οποίο και πάλι το 2003 ο Ο.Λ.Π. είχε χρηματοδοτήσει με τη φροντίδα και του συλλόγου των φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά, θα διατίθεται από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε όλους όσους θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για την ιστορία τη πόλης του Πειραιά. Πληροφορίες στο Τμήμα Προώθησης Σχέσεων (τηλ.: 210-4550276, 210-4550262).