Ο OΛΠ Α.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. αποφάσισε στο εξής να συμπεριλαμβάνει και να αναρτά συνοπτικό Πίνακα εσόδων – εξόδων κατά κλάδο.

Πειραιάς,  29.01.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Ο OΛΠ Α.Ε. με απόφαση του Διοικητικού του Συμβούλιου αποφάσισε στο εξής, αρχής γενομένης από τα αποτελέσματα του 9μήνου 2013, να συμπεριλαμβάνει και να αναρτά προς διευκόλυνση των μετόχων και συνοπτικό Πίνακα εσόδων – εξόδων κατά κλάδο. Η ανάρτηση του συνημμένου Πίνακα αφορά τα στοιχεία του οικονομικού απολογισμού του 9μήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013 και συμπληρώνει τα δημοσιευθέντα ήδη στοιχεία.

Συνημμένα αρχεία: