Συνήλθε σήμερα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

                                       
                                                    Πειραιάς,  14.6.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 Συνήλθε σήμερα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.,  στην  οποία παρέστη το 85%  των μετόχων και εκπροσώπων μετόχων, (25.000.000 κοινές μετοχές) με κύρια θέματα Ημερησίας Διάταξης την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013), καθώς και της ΄Eκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία εισηγήθηκε το Δ.Σ. του Οργανισμού, καθώς και την ανανέωση της θητείας των μελών του υφιστάμενου  Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 7 παρ. 3 του Καταστατικού του ΟΛΠ, το οποίο συγκροτείται πλέον σε Σώμα ως ακολούθως:
Ανωμερίτης Γεώργιος Εκπρ/πος Μετόχων, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, εκτελεστικό μέλος.
Πετρουλής Παναγιώτης Εκπρ/πος Μετόχων, Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος.
Παπαδόπουλος Γεώργιος Εκπρ/πος Μετόχων, ανεξάρτητο μέλος.
Νάκης Νικόλαος Εκπρ/πος Μετόχων, ανεξάρτητο μέλος.
Παπαηλίας Νικόλαος Εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
Ζησιμόπουλος Άγγελος Εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
Τσιρίδης Γεώργιος Εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
Γεωργίου Βασίλειος Εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
Αργυροπούλου Ελισσάβετ Εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
Μουστάκη Ειρήνη Εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.
Γεωργακόπουλος Γεώργιος Εκπρ/πος Υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος.
Γεωργίου Νικόλαος Εκπρ/πος Λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος.
Μιχαλολιάκος Βασίλειος Εκπρ/πος Δήμου, Δήμαρχος Πειραιά, μη εκτελεστικό μέλος.


Στο www.olp.gr η ομιλία του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη.

IMG 0018

IMG 0061