Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ όρισε νέο μέλος Δ.Σ. τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο στη θέση της παραιτηθείσας κ. Ελισάβετ Αργυροπούλου

                                                                                                


                                                   
                                                        Πειραιάς,  23.07.2014


                                                                                   
   
                                   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος με επιστολή του προς τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργο Ανωμερίτη, όρισε στη θέση του παραιτηθέντος για προσωπικούς λόγους μέλους του Δ.Σ. κ. Ελισάβετ Αργυροπούλου, τον επίσης προερχόμενο από το ΤΑΙΠΕΔ project manager κ. Αθανάσιο Λιάγκο.