Το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού σχετικού με τα μηχανήματα ελέγχου ασφάλειας στους χώρους των Επιβατών Σταθμών Εξωτερικού.

Πειραιάς, 28.08.2014


                                                                                                                                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών στελέχωσης και λειτουργίας των μηχανημάτων ελέγχου ασφάλειας στους χώρους των Επιβατών Σταθμών Εξωτερικού (κρουαζιέρας) σε εξειδικευμένη Ιδιωτική Επιχείρηση.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 907.200 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι δυο έτη.
Όπως είναι γνωστό από το 2012, οι έλεγχοι στους χώρους των επιβατικών σταθμών κρουαζιέρας διεξάγονται από στελέχη εξειδικευμένων εταιριών, όπως γίνεται και στα αεροδρόμια, και όχι πλέον από υπαλλήλους του ΟΛΠ και του Λ.Σ. Οι έλεγχοι διενεργούνται με υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα ιδιοκτησίας ΟΛΠ στους 2 Διεθνείς Σταθμούς Διακίνησης (“Μιαούλης” και “Θεμιστοκλής”).