Δήλωση του κ. Γ. Ανωμερίτη σχετικά με την ψήφιση από τη Βουλή της επιχειρηματικής – επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε.

Πειραιάς,  17.12.2014

                                                                                                                                      


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


        Σχετικά με την ψήφιση από τη Βουλή της επιχειρηματικής – επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε., μέσω Φιλικού Διακανονισμού, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
      “Η Σύμβαση αυτή αποτέλεσμα πολύμηνων διαπραγματεύσεων, επιφέρει στον τόπο μια νέα επένδυση 230.000.000 Ευρώ, στον ΟΛΠ Α.Ε. αύξηση της περιουσίας του σε καθαρά παρούσα αξία της νέας Σύμβασης στα 678.000.000-1.013.000.000 Ευρώ, αύξηση των ετήσιων εσόδων του το 2021 στο ύψος των 109.314.280 Ευρώ, και στο λιμάνι του Πειραιά συνολικά διακίνηση 7.200.000 εμπορευματοκιβώτια ετησίως. Η επιχειρηματική αυτή Συμφωνία, η οποία συνήφθη με διαδικασίες πλήρους διαφάνειας (έγκριση από Ε.Ε., από Ελεγκτικό Συνέδριο, από Δ.Σ και Γ.Σ των μετόχων), ουδεμία σχέση έχει με την επιχειρούμενη από το ΤΑΙΠΕΔ πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ Α.Ε.
        Η Συμφωνία αυτή υπηρετεί πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα του ΟΛΠ Α.Ε, ενισχύει την κερδοφορία του και επιφέρει σημαντικά οφέλη στο Δημόσιο και την ελληνική οικονομία.
        Το κύριο ζητούμενο στην Ελλάδα της ύφεσης είναι η Ανάπτυξη. Η Συμφωνία αυτή συμβάλλει στην αναπτυξιακή διαδικασία και τη μεγέθυνση της λιμενικής βιομηχανίας όσο καμιά άλλη”.