Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ ΑΕ κ. Γιώργος Ανωμερίτης και ο Δ/νων Σύμβουλος της θυγατρικής του ΟΛΠ ΑΕ, CONSULTING LOGISTICS κ. Γιώργος Νικολούλιας στη Χίο για την κρουαζιέρα.