Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πειραιάς, 30.8.2017
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για δεύτερη φορά να συμμετάσχουν στο 1ο Στάδιο (Προεπιλογή) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)– Φάση Α» ποσού 6.037.559,29 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
 
Ο διαγωνισμός είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ στον σύνδεσμο: http://www.olp.gr/el/contests-declarations/itemlist/category/89-ergon