Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου

Παλαιότερα δελτία τύπου
Εδώ θα βρείτε τα links των παλαιότερων δελτίων τύπων έως 29/11/2010

Tεχνική προσφορά για την προμήθεια τεσσάρων (4) ανυψωτικών μηχανημάτων ΟΣΜΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής ενέκρινε την τεχνική προσφορά για την προμήθεια τεσσάρων (4) ανυψωτικών μηχανημάτων ΟΣΜΕ, ντήζελ - ηλεκτρικών για τις ανάγκες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Προβλήτα Ι του Ο.Λ.Π. Α.Ε. .
Περισσότερα...

Τo mothership MSC Bettina στον Προβλήτα Ι

Ένα ακόμη mothership γ΄ γενιάς το “MSC BETTINA”, μήκους 366m και πλάτους 52m προσέγγισε τoν Προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) της Ο.Λ.Π. A.E. με σύνολο κινήσεων 1950 Container.
Περισσότερα...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποφάσισε την έγκριση της ανάληψης του έργου της καβοδεσίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποφάσισε την έγκριση της ανάληψης του έργου της καβοδεσίας εξ’ ολοκλήρου από τις υπηρεσίες του με τιμολόγιο μικρότερο από εκείνο, το οποίο αποκαλύφθηκε ότι κατέβαλαν σε ιδιωτική εταιρία οι ακτοπλοϊκές εταιρίες.
Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για ασφαλιστική κάλυψη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη (α) των περιουσιακών στοιχείων, (β) της πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης και (γ) των αυτοκινήτων και μηχανημάτων αποφάσισε κατά τις δύο πρόσφατες συνεδριάσεις του τα ακόλουθα:
Περισσότερα...

Συνεδρίασε στα Κεντρικά Γραφεία της Ο.Λ.Π. Α.Ε. το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ)

Συνεδρίασε στα Κεντρικά Γραφεία της Ο.Λ.Π. Α.Ε. το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) υπό την προεδρία του Προέδρου της κ. Γιώργου Ανωμερίτη...
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Σελίδα 28 από 29