Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου

Παλαιότερα δελτία τύπου
Εδώ θα βρείτε τα links των παλαιότερων δελτίων τύπων έως 29/11/2010

Επιστολή προς τον Δήμαρχο και τα Μέλη του Δ.Σ. του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης απέστειλε προς τον Δήμαρχο και τα Μέλη του Δ.Σ. του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας την ακόλουθη επιστολή...
Περισσότερα...

Συνάντηση επιχειρηματικής συνεργασίας στον Πειραιά

Συνάντηση επιχειρηματικής συνεργασίας είχαν στον Πειραιά από την Wallenlus Wilhelmsen Logistics (WWL) οι κ.κ. Ε. Noklebye (President-Head of Region Europe), N. Bryan (Vice President), Jensen (Ναυτιλία/ Μεταφόρτωση), από την Eugenidis Group ο κ. Δ. Πετρέλλης (CEO), και από το Σκανδιναυικό Πρακτορείο οι κ.κ. Ι. Τζαβάρας (Δ/νων Σύμβουλος), Γ. Ξυδέας (Οperation Manager) με τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. και την Ο.Λ.Π. Logistics Α.Ε. με κεντρικό θέμα τη συνεργασία τους σε θέματα βιομηχανίας μεταφοράς…
Περισσότερα...

Μετατροπή της περιοχής Καρβουνόσκαλας (Ικονίου) σε χώρους αποκλειστικής εξυπηρέτησης του Car Terminal

Στα πλαίσια υλοποίησης της αναδιαρρύθμισης και ανάπτυξης του Εμπορικού Λιμένα Ηρακλέους όπως είχε αποφασιστεί από το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Περισσότερα...

Eπιστροφή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. στη Μεσογειακή Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας

Όπως έχει επισημάνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε κ. Γ. Ανωμερίτης δεν είναι δυνατόν η χώρα να μην έχει παρουσία σε διεθνή όργανα και κέντρα λήψης αποφάσεων.
Περισσότερα...

Θετικά αποτελέσματα του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για το έτος 2010

Την ικανοποίηση του για τα θετικά αποτελέσματα του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για το έτος 2010 εξέφρασε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Γιώργος Ανωμερίτης κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. το 2011...
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Σελίδα 28 από 28