Προκαταβολές για όλες τις υπηρεσίες του ΟΛΠ

Ο ΟΛΠ προσφέρει την δυνατότητα ο χρήστης να προκαταβάλει για μια σειρά υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται με τις τράπεζες EUROBANK και Τράπεζα Πειραιώς μέσω των οποίων μπορεί να πραγματοποιήσει τις προκαταβολές .