Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιότητα και Περιβάλλον

Το Car Terminal του Ο.Λ.Π. Α.Ε. παρέχει από 6/3/2016 πιστοποιημένες Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης των πελατών του, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008 και το Διεθνές Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004. Η πιστοποίηση έγινε από τον Διεθνούς κύρους Οργανισμό Lloyd’s Register Quality Assurance Limited.

Η εν λόγω πιστοποίηση προσδίδει ιδιαίτερη αξία στο Car Terminal του Ο.Λ.Π. Α.Ε., το οποίο αναγνωρίζεται πλέον και αντικειμενικά για τις υψηλές επιδόσεις ποιότητας των Παρεχομένων Υπηρεσιών του και για θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Στόχος παραμένει η διαρκής ικανοποίηση των αναγκών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Για τον σκοπό αυτό, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. συνεχώς αξιολογεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Car Terminal και αναζητεί τρόπους βελτίωσής τους.

Οι στόχοι δε για το περιβάλλον επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ανακύκλωσης των αποβλήτων που παράγονται τόσο στις λιμενικές εγκαταστάσεις μας όσο και αυτών που παραδίδονται από τα πλοία στις ευκολίες υποδοχής.

 

ISO9001ISO14001 with UKAS

Συνημμένα αρχεία: