Σταθμοί Διακίνησης Αυτοκινήτων

Με συνολική δυναμικότητα διακίνησης 600.000 κινήσεις ετησίως και στις δύο διαχειρίσεις, οι Σταθμοί Αυτοκινήτων ΟΛΠ μπορούν να εξυπηρετήσουν τα μεγαλύτερα φορτία

Διαχείριση Γ1

Λεπτομέρειες

Έκταση (m2)

45.980

Μήκος κρηπιδώματος (m)

373

Βύθισμα (m)

11

Θέσεις εξυπηρέτησης πλοίων

1

Χωρητικότητα οχημάτων

2.300

IMG A 0083

Διαχείριση Γ2

Λεπτομέρειες

Έκταση (m2)

145.000

Μήκος κρηπιδώματος (m)

1.167

Βύθισμα (m)

10-11

Θέσεις εξυπηρέτησης πλοίων

4-5

Χωρητικότητα οχημάτων

6.700

DJI 0078

 

Γεωγραφικές Συντεταγμένες της Κάθε Διαχείρισης

Γ1: 37°57'02.88"Β  23°36'28.62"Α  (WGS 84)

Γ2: 37°57'35.15"Β   23°36'36.44"Α (WGS 84)