Παραγωγικότητα - Στατιστικά

Η μέση παραγωγικότητα φορτοεκφόρτωσης αυτοκινήτων είναι 36 αυτοκίνητα ανά εργάτη – οδηγό ανά βάρδια, οι δε ζημιές βαίνουν συνεχώς φθίνουσες.


Στα παρακάτω διαγράμματα εμφανίζονται η συνολική διακίνηση αυτοκινήτων το διάστημα 2010 – 2017, καθώς και κίνηση των εγχώριων και transit αυτοκινήτων ξεχωριστά..

 diakinisi-2010-17-gr

 transit-2010-17-gr