Ασφάλεια - Διαφύλαξη

Ο χώρος είναι απόλυτα φυλασσόμενος και λειτουργεί με βάση τους κανόνες φύλαξης ISPS. Οι  υπηρεσίες ασφάλειας και ελέγχου του χώρου παρέχονται καθ' όλο το 24ωρο με φυσικούς ελέγχους και ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής.