Ασφάλεια – Διαφύλαξη – Χώροι στάθμευσης

Απόλυτα φυλασσόμενος χώρος σε 24ωρη βάση. Ελέγχεται με προσωπικό και ηλεκτρονικά μέσα, παρέχοντας χώρους στάθμευσης και αναμονής των ΙΧ και ΔΧ οχημάτων.