Ώρες λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Εφοδιαστικής του ΟΛΠ για την είσοδο και έξοδο φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών, κατά τις εργάσιμες ημέρες, είναι για ημέρες Δευτέρα – Πέμπτη: από 06.30’ μέχρι 19.30’, και την ημέρα Παρασκευή είναι: από 06.30’ μέχρι 21.00’.

Το ωράριο λειτουργίας των Αποθηκών του ΟΛΠ (πρωινή βάρδια), για την εκφόρτωση – φόρτωση εμπορευμάτων γενικού φορτίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, είναι από 07.00’ μέχρι 15.00’. Η απογευματινή βάρδια για εκφόρτωση εμπορευμάτων είναι από 15.00’ μέχρι 22.00’.

Το ωράριο συναλλαγών στο Ταμείο του ΟΛΠ, για την εξυπηρέτηση εμπορευμάτων γενικού φορτίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, είναι από 07.00’ μέχρι 14.30’.