Τμήμα Δεξαμενών

gyfml00086


Το αρχείο εμφανίζει το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ στις τέσσερις δεξαμενές ΟΛΠ Α.Ε., με αναλυτικές πληροφορίες για τις προγραμματισμένες ημερομηνίες κάθε πλοίου, σύμφωνα με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων και τυχόν μεταβολές, για χρονικό διάστημα ένα μήνα πριν και έξι μήνες μετά την τρέχουσα ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός μπορεί να μεταβληθεί αναγκαστικά και αυτόματα λόγω των εξαιρέσεων (παραβίαση - προτεραιότητα), όπως προβλέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό και Τιμολόγια Δεξαμενών (ΦΕΚ 1643 Β' τεύχος/14-10-2010).

Για πληρέστερη ενημέρωση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ:

 
 
 

Οι Mόνιμες Δεξαμενές Βασιλειάδη παρέχουν στα πλοία ηλεκτρικό ρεύμα για τις ανάγκες επισκευής τους 160 Α - 380.  Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611398.

 

Oι αιτήσεις δεξαμενισμού δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

 

 

 
 
Συνημμένα αρχεία: