Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υποδομή

Α. Κρηπιδώματα

 

Ανατολικό Κρηπίδωμα
Μήκος: 500m
Βάθος: 18m


Δυτικό Κρηπίδωμα
Μήκος: 320 m
Βάθος: 12 m
Β. Χώροι Αποθήκευσης – Στοιβασίας

Η ετήσια Δυναμικότητα του Προβλήτα I ανέρχεται σε 1.000.000 TEUs

Στον Προβλήτα I υπάρχουν οι ακόλουθοι χώροι εναπόθεσης Ε/Κ:

RMG 1η Σειρά 26.000 m 2, θέσεις εδάφους 1.302
RMG 2η Σειρά 18.700 m 2, θέσεις εδάφους 924
Χώρος Ψυγείων (Reefer) 4.700 m 2, πρίζες 138
Χώρος επικινδύνων (ΙΜΟ) 4.700 m 2, θέσεις εδάφους 91
Περιοχή ΟΣΜΕ 4.500 m 2, θέσεις εδάφους 364
Περιοχή Κενών 13.800 m 2, θέσεις εδάφους 834
Σύνολο Χώρου Ε/Κ 72.400 m 2

 

 

Τρόπος στοιβασίας κατά περιοχή:

• RMG, πυκνή στοιβασία, μέχρι 5 καθ' ύψος
• Χώρος Ψυγείων (Reefer) μέχρι 2 containers καθ' ύψος
• Χώρος επικίνδυνων (ΙΜΟ), μέχρι 2 containers καθ' ύψος
• ΟΣΜΕ, μέχρι 2 containers καθ' ύψος
• Κενά, μέχρι 7 containers καθ' ύψος