Εξοπλισμός

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ
7 Ship To Shore Cranes:
• 4 Over Super Post Panamax (22–wide / 65 tons under Spreader) Twin-lift
• 3 Panamax (13–wide / 65 tons under Spreader) Twin-lift


ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ
1 Harbor Mobile Crane:
• Panamax (13-wide / 100 tons under hook / 50 tons under Spreader) Twin-lift

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ


RAIL MOUNTED GANTRY CRANES

8 RMG’s (14 wide / 5+1 high)

STRADDLE CARRIERS

14 S.C. (1 over 2 high)

EMPTY CONTAINER HANDLERS

4 ECH (stacking 7 high)

REACH STACKERS

1 R.S. (45 ton / 35 ton / 5 high )

TERMINAL TRACTORS

2 T.T. (Ro-Ro 4x4 w/ chassis)

TOP LIFT (full cntr)

1 TOP LIFT ( 40 ton / 4 high)

CONTAINER MOVER

1 CONTAINER MOVER