Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συστήματα - Τεχνολογίες

Ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ, λειτουργεί με τον πιο σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (RMGs, γερανογέφυρες, ΟΣΜΕ κλπ).

Επιπλέον για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι, έχουν υλοποιηθεί και εφαρμοσθεί συστήματα στην αιχμή της τεχνολογίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει σήμερα τις λειτουργίες του Σ.ΕΜΠΟ, τόσο σε διοικητικο-οικονομικό επίπεδο, όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, είναι το σύστημα SPARCS Ν4 της εταιρίας ΝAVIS.

Το σύστημα αυτό λειτουργεί σήμερα, σε πάρα πολλά λιμάνια στο κόσμο.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Στο container terminal του ΟΛΠ, στο Προβλήτα Ι λειτουργεί σύγχρονο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi, το οποίο καλύπτει όλο το σταθμό. Το ασύρματο δίκτυο του σταθμού εξυπηρετεί την επικοινωνία των τερματικών, που βρίσκονται στα μηχανήματα του terminal, με το κεντρικό σύστημα.