Ιστορική αναδρομή

Αρχαίοι Χρόνοι Βυζαντινοί Χρόνοι Οθωμανική Κυριαρχία Νεώτεροι Χρόνοι

Αρχαίοι Χρόνοι 2600 π.X. - 267 μ.X


2600 - 2000 π.Χ.. Ο Πειραιάς ήταν αποκομμένος. Η σταδιακή ένωσή του με την Αττική δημιούργησε το λιμάνι του.

1300 π.Χ. Οι πρώτοι κάτοικοι του Πειραιά εγκαθίστανται στο λόφο της Μουνυχίας. Πραγματοποιούνται επι-δρομές και αποικισμοί Μινυών, Πελασγών, Κα-δμείων και Θρακών. Οι Μινύες εγκαθίστανται στον Πειραιά.

560 - 527 π.Χ. Κατασκευάζονται οδικά δίκτυα στην Αττική και στην περιοχή του Πειραιά από τον Πεισίστρατο.

511 π.Χ. Οχυρώνεται ο λόφος της Μουνυχίας από τον Ίππιο.

507 π.Χ. Ο Κλεισθένης ονομάζει τον Πειραιά Δήμο της Αττικής.

493 π.Χ. Έναρξη της οχύρωσης του Πειραιά και της κατασκευής των τειχών από το Θεμιστοκλή.

483 π.Χ. Ο Θεμιστοκλής πείθει τους Αθηναίους να αναπτύξουν το ναυτικό τους και να μεταφέρουν το επίνειό τους από το Φάληρο στον Πειραιά.

480 π.Χ. Γίνεται η ναυμαχία στη Σαλαμίνα κοντά στο λιμάνι του Πειραιά.

479 π.Χ. Αρχίζει η κατασκευή του λιμένος Πειραιώς και των νεοσοίκων.

478 π.Χ. Ο Πειραιάς οχυρώνεται.

471 π.Χ. Τα τείχη ολοκληρώ-νονται, ενώ ο Θεμιστοκλής εξορίζεται. Ο Πειραιάς καθίσταται όχι μόνο πολεμικό, αλλά και σπουδαίο εμπορικό λιμάνι.

451 - 431 π.Χ. Ανοικοδομείται η πόλη του Πειραιά, βάσει σχεδίου του αρχιτέκτονα Ιπποδάμου.

448 - 431 π.Χ. Ο Περικλής ολοκληρώνει επιτυχώς το πρόγραμμα του Θεμιστοκλή. Ανεγείρονται στον Πειραιά στοές, η Αμφιόπολη, η Ιπποδάμειος Αγορά και άλλα κτίρια για τις κρατικές υπηρεσίες.
Ο Πειραιάς εξελίσσεται σε σπουδαίο ναυτεμπορικό κέντρο.

431 - 414 π.Χ. Εξαιτίας του Πελοποννησιακού πολέμου σημειώνεται κάμψη στις δραστηριότητες και την κίνηση του λιμανιού.

414 π.Χ. Η ύδρευση της πόλης του Πειραιά βελτιώνεται με σχεδιασμό: του Μέτωνος, γνωστού αρχιτέκτονα της εποχής.

411 π.Χ. Ιδρύεται η συνεταιρική Τράπεζα Αρχιστράτου και Αντι-σθένους, καταλύονται οι δημοκρατικές αρχές και η εξουσία περνά στα χέρια των Τετρακοσίων. Το ίδιο έτος ανεγείρονται στον Πειραιά η μεγάλη Στοά και το νέο, ισχυρότερο του ήδη υπάρχοντος, τείχος, στην Ηετιωνία Ακτή.

400 π.Χ. Με την άφιξη του Λυσάνδρου στον Πειραιά πραγματοποιείται αποκλεισμός και παράδοση της πόλης. Κατεδαφίζονται τα τείχη, οι ναύσταθμοι και ο στόλος παραδίδεται. Οι τριάκοντα τύραννοι πωλούν τους νεώσοικους του λιμανιού σε ευτελέστατη τιμή.

403 π.Χ. Ο Θρασύβουλος νικώντας τους τριάκοντα τυράννους, απελευθερώνει τον Πειραιά.

400 π.Χ. Ιδρύεται στον Πειραιά η Τράπεζα του Πασίωνος.

394 - 393 π.Χ. Ανεγείρονται από τον Κόνωνα τα κατεστραμμένα τείχη του Πειραιά και ιδρύεται το Αφροδίσιον, σε ανάμνηση της νίκης του. Την εποχή αυτή ανασυγκροτείται το ναυτικό και το λιμάνι.

376 π.Χ. Ο Σπαρτιάτης Σφοδρίας με 10.000 στρατιώτες, επιχειρεί νύχτα να καταλάβει τον Πειραιά.

370 π.Χ. Η κίνηση του λιμανιού του Πειραιά αρχίζει να αυξάνεται.

347 - 323 π.Χ. Ανοικοδομούνται οι νεώσοικοι.

347 - 328 π.Χ. Ιδρύεται η Σκευοθήκη του Φίλωνος, δίπλα στο λιμάνι της Ζέας.

345 π.Χ. Συνάπτεται συνθήκη ειρήνης μεταξύ Αθηναίων και Φίλιππου και αρχίζει νέα ακμή για τον Πειραιά.

322 π.Χ. Οι Αθηναίοι αποκηρύσσουν τη Μακεδονική κυριαρχία, αλλά ηττώνται και εγκαθίστανται μόνιμη Μακεδονική φρουρά στο λόφο της Μουνυχίας. Από το έτος αυτό αρχίζει η αργή παρακμή του Πειραιά.

319 π.Χ. Ο Πολυσπέρχων, διάδοχος του Αντιπάτρου, πολιορκεί και κυριεύει τον Πειραιά.

318 π.Χ. Ο Κάσσανδρος ανακτά τον Πειραιά.

307 π.Χ. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, ανασκάπτει το φρούριο της Μουνυχίας και οι Αθηναίοι για να τον ευχαριστήσουν του προσφέρουν σαν δώρο τον Πειραιά.

267 π.Χ. Οι Ερούλοι πραγματοποιούν επιδρομή κατά του Πειραιά.

251 π.Χ. Με την επέμβαση του Αράτου, αποδίδονται στους Αθηναίους αντι 150 ταλάντων, ο Πειραιάς, η Σαλαμίνα, η Μουνιχία και τα λιμάνια. Τότε αρχίζουν οι επισκευές των τειχών και η οχύρωση των λιμανιών.

250 π.Χ. Συνεχίζεται η παρακμή του Πειραιά.

146 π.Χ. Μετά την άλωση και καταστροφή της Κορίνθου, ο Πειραιάς και η υπόλοιπη Ελλάδα, υποτάσσεται στη Ρωμαϊκή κυριαρχία.

86 π.Χ. Αθηναίοι και Πειραιώτες εξεγείρονται κατά της Ρωμαϊκής κυριαρχίας. Ο Σύλλας καταστέλλει την εξέγερση, κυριεύει την Αττική, καταστρέφει και πυρπολεί τον Πειραιά.

79 π.Χ. Ο Κικέρωνας περνάει από τον Πειραιά.

67 π.Χ. Ο Πομπήιος αναλαμβάνει αγώνα κατά των πειρατών.Κατασκευάζονται έργα στον Πειραιά που διακρίνονται για την προχειρότητα τους. Πραγματοποιείται ανοικοδόμηση του "Δείγματος" και μερικών νεωρείων, από δωρεά του Πομπήιου.

45 π.Χ. Φθάνει στον Πειραιά ο Οράτιος.

176 μ.Χ. Την εποχή των Αντωνίνων κατασκευάζονται πρόχειρα λιμενικά έργα για τους επιβάτες και τα εμπορεύματα, τα οποία οδηγούν σε μικρή αύξηση της κίνησης του λιμανιού. Την ίδια εποχή φιλοτεχνείται και τοποθετείται το άγαλμα του λέοντος στο λιμάνι του Πειραιά.

267 μ.Χ. Οι Γότθοι και οι Ερούλοι κάνουν επιδρομή στον Πειραιά, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν την πόλη.