Διοίκηση

 

Μέλη Δ.Σ. Ο.Λ.Π.

Πρόεδρος ΔΣ, κ. ΥU Zeng Gang, εκτελεστικό μέλος.


Διεθύνων Σύμβουλος, κ. FU Chengqiu, εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ. FENG Boming, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ. ZHU Jianhui, μη εκτελεστικό μέλος.

 

Μέλος ΔΣ, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ. KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ. IP Sing Chi, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ. Χαραλαμπής Καραμανέας, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ.Αθανάσιος Λιάγκος, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ.Ιωάννης Μώραλης, μη εκτελεστικό μέλος.

 

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου Ο.Λ.Π.


Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. KWONG Che Keung Gordon,Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.


Μέλος ΔΣ, κ.Αθανάσιος Λιάγκος, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.