Καταστατικό του Οργανισμού

Στα παρακάτω links μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό και τον γενικό κανονισμό προσωπικού του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.